Hyppää pääsisältöön

Sähkölinjan lunastus Orimattila - Lahti, Nikkilä C 110 kv

Toimitusnumero
2018-592146
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Lahti
Orimattila

LE-Sähköverkko Oy on hakenut maanmittaustoimituksia 110 kv:n voimajohdon uusimista varten Orimattilan Pennalasta Lahden Nikkilään, lunastuslupahakemus jätetty 21.6.2018, maanmittauslaitoksen lunastuslupa myönnetty 29.8.2018 ja toimitus tullut vireille 12.10.2018. 

Taustaa

Lunastushakemuksen mukaan voimalinjan uusiminen on tarpeen sähkönhuollon turvaamiseksi, koska v. 1951 rakennetut pylväät ovat tulleet teknisen käyttöikänsä päähän.

Toimituskartta, maastotyöt ja jatkotoimenpiteet

Toimituksessa on pidetty alkukokous 27.11.2018, jossa mm. on annettu lunastuksen hakijalle oikeus alueiden ennakkohaltuunottoon rakentamista varten. Rakentamista varten laadittu suunnitelmakartta on alla liitteenä.

Kun linja on rakennettu valmiiksi arviolta vuoden 2020 maaliskuussa, mitataan uusien pylväiden tarkka sijainti ja laaditaan lopullinen toimituskartta. Tämän jälkeen pidetään seuraava toimituskokous. 

Toimituskokouksista tiedotetaan maanomistajille lähetettävillä kutsukirjeillä. Toimitukseen liittyvät päätökset mm. käyttöoikeuden rajoitusten eli johtoaukean ja reunavyöhykkeiden sekä pylväsalojen tarkasta kohdentumisesta kiinteistöihin, korvauksista, mahdollisista rajankäynneistä ja muista toimenpiteistä annetaan loppukokouksessa 14.6.2022.

Yhteystiedot

Toimitusmenettelyyn liittyviin kysymyksiin vastaa toimitusinsinööri Ari Mäkinen, p. 040 779 2445.

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).