Hyppää pääsisältöön

Toholammin pohjoisosan tilusjärjestely

Toimitusnumero
2018-596004
Toimituslaji
Tilusjärjestely
Kunta
Toholampi

Perustietoa

 • Toholammin pohjoisosan tilusjärjestelyn alueeseen kuuluu osia Lestijokivarren peltoalueesta Kannuksen rajalta Määttälään ulottuvalla alueella sekä Loukkuunjärven järvikuivio.
 • Järjestelyalueen pinta-ala on vajaa 1000 ha. Alue voi jonkin verran muuttua jakosuunnittelun edetessä.

Ajankohtaista

 • Toimituskokous oli perjantaina 2.7.2021
 • Kokouksessa oli paikalla 40 toimitusalueen maanomistajaa
 • Kokouksessa käsiteltiin:
  • toimituksen eteneminen, edellytyksiä ja laajuutta
  • jakosuunnitelmaa
   • esiteltiin jakosuunnitelmaan tehdyt huomautukset (16 kpl)
   • huomautusten perusteella voidaan tehdä muutokset, joista on sovittu
   • osa muutosehdotuksista koskien Loukkuunjärven, Nisulan sekä Oikemuksen-Jämsän alueita, ovat laajemmin vaikuttavia ja edellyttävät vielä lisäselvityksiä ja muiden osapuolten kuulemista
   • jakosuunnitelman käsittelyä jatketaan valmistelun jälkeen myöhemmin tiedotettavassa toimituskokouksessa
  • alustavat valtaojien perkaussuunnitelmat koskien Oikemusnevanojaa, Salonevanojaa, Paskapuroa, Jokiojaa. Lopulliset suunnitelmat tulevat esille tälle nettisivulle
  • suunnitelma laaditaan vielä Loukkuunojan perkaamisesta Loukkuunjärven alueella.
  • suunnitelmia voidaan laatia myös tiehankkeista
  • Kokouksessa ei tehty valituskelpoisia päätöksiä.
 • Seuraava toimituskokous pidetään elo-syyskuussa. Kokouksessa käsitellään mm.
  • jakosuunnitelma, sisältäen mm. tieoikeudet
  • palstojen vaihtuminen
  • valtaojien perkaussuunnitelmat
 •  
 •  

Valtion maanosto

 • Valtion maanosto on nyt lopetettu Toholammin toimituksen osalta. Maan luovuttaminen tilusjärjestelyn yhteydessä ja siihen kuuluvalla veroedulla on edelleen mahdollista tilikorvausmenettelyllä. Siinä maata luovuttavalle maksetaan asianosaisten kesken heidän sopima luovutetun alueen arvon mukainen tilikorvaus.

Tilusjärjestelytoimitus 

 • Tilusjärjestelyllä parannetaan ja nykyaikaistetaan tilusrakennetta. Tilusjärjestely on maanmittaustoimitus, jolla korjataan ajan kuluessa pirstoutunut kiinteistörakenne vastaamaan nykyajan tarpeita.
 • Tilusjärjestely parantaa maa- ja metsätalouden harjoittamisen kannattavuutta. Peltotilusten kokoaminen yhteen säästää viljelijän aikaa, vähentää maatalousliikennettä ja viljelyskustannuksia.
 • Hyvä kiinteistörakenne luo alueelle elinvoimaisuutta vuosikymmeniksi eteenpäin.
 • Maanmittauslaitos kehittää jatkuvasti tilusjärjestelyä monipuolisemmaksi ja nopeammaksi työvälineeksi. Uuden tyyppisiä hankkeita on käynnissä eri puolilla Suomea.
 • Tilusjärjestelyn tekemisen edellytyksenä on, että hyödyt ovat suuremmat kuin kustannukset, ja että sillä saadaan olennainen parannus tilusten sijoitukseen. Lisäksi järjestelyllä on oltava maanomistajien vahva kannatus.
 • Uusi tilussijoitus suunnitellaan osakkaiden kanssa käytävien neuvottelujen perusteella. Neuvottelujen tulokset vahvistetaan tilusjärjestelyssä. Samalla ratkaistaan myös tilusten vaihtumisen ajankohta. Vaihtuvien tilusten arvojen erotus korvataan maanomistajien välisinä tilikorvauksina.

 

Päivitetty 7.7.2021 JC. 

 

Yhteystiedot

Juhana Cajanus 
040 730 4165

juhana.cajanus@maanmittauslaitos.fi

Maanmittauslaitos, Ylivieskan palvelupiste, Valtakatu 4, 84100 Ylivieska

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).