Toholammin pohjoisosan tilusjärjestely

Toimitusnumero
2018-596004
Toimituslaji
Tilusjärjestely
Kunta
Toholampi

Perustietoa

 • Toholammin pohjoisosan tilusjärjestelyn alueeseen kuuluu osia Lestijokivarren peltoalueesta Kannuksen rajalta Määttälään ulottuvalla alueella sekä Loukkuunjärven järvikuivio.
 • Järjestelyalueen pinta-ala on vajaa 1000 ha. Alue voi jonkin verran muuttua jakosuunnittelun edetessä.

Ajankohtaista

 • Järjestelyn kolmas jakosuunnitelmaehdotus on lähetty maanomistajille 9.6.2021
 • Toimituksessa pidetään toimituskokous perjantaina 2.7.2021 klo 9.30 alkaen Toholammin kunnantalon auditoriossa.
 • Kokouksessa käsitellään:
  • toimituksen eteneminen
  • toimituksen edellytykset ja laajuus
  • jakosuunnitelma, sisältäen mm. valtion lisämaan käyttö, tilusten jyvitys, tilusten vaihtumisaika, tieoikeudet
  • mahdollisesti valtaojien perkaussuunnitelmat koskien Oikemusnevanojaa, Salonevanojaa, Paskapuroa, Jokiojaa ja Loukkuunojaa. (Suunnitelmat tulevat esille tälle nettisivulle, kun ne valmistuvat)
  • muut mahdolliset asiat.
 • Mikäli maanomistajilla on kysyttävää tai uutta huomautettavaa ehdotuksesta, on toivottavaa, että niistä otettaisiin yhteyttä ennen kokousta, jotta asioihin voidaan vielä perehtyä ja kokous sujuisi jouhevasti.
 • Jakosuunnitelmaehdotukseen sisältyy myös ehdotus uuden palstasijoituksen vaatimista tieoikeuksista ja tähän mennessä esiin tulleista tien rakennus- tai parannustarpeista sekä kuivatustarpeista.
 • Käsittelyn edetessä alkuperäinen toimitusalue on jonkin verran pienentynyt ja siitä voidaan jättää vielä pois joitakin säilyviä alueita, kun lopullinen suunnitelma vahvistuu kokouksessa.

Valtion maanosto

 • Valtion maanosto on nyt lopetettu Toholammin toimituksen osalta. Maan luovuttaminen tilusjärjestelyn yhteydessä ja siihen kuuluvalla veroedulla on edelleen mahdollista tilikorvausmenettelyllä. Siinä maata luovuttavalle maksetaan asianosaisten kesken heidän sopima luovutetun alueen arvon mukainen tilikorvaus.

Tilusjärjestelytoimitus 

 • Tilusjärjestelyllä parannetaan ja nykyaikaistetaan tilusrakennetta. Tilusjärjestely on maanmittaustoimitus, jolla korjataan ajan kuluessa pirstoutunut kiinteistörakenne vastaamaan nykyajan tarpeita.
 • Tilusjärjestely parantaa maa- ja metsätalouden harjoittamisen kannattavuutta. Peltotilusten kokoaminen yhteen säästää viljelijän aikaa, vähentää maatalousliikennettä ja viljelyskustannuksia.
 • Hyvä kiinteistörakenne luo alueelle elinvoimaisuutta vuosikymmeniksi eteenpäin.
 • Maanmittauslaitos kehittää jatkuvasti tilusjärjestelyä monipuolisemmaksi ja nopeammaksi työvälineeksi. Uuden tyyppisiä hankkeita on käynnissä eri puolilla Suomea.
 • Tilusjärjestelyn tekemisen edellytyksenä on, että hyödyt ovat suuremmat kuin kustannukset, ja että sillä saadaan olennainen parannus tilusten sijoitukseen. Lisäksi järjestelyllä on oltava maanomistajien vahva kannatus.
 • Uusi tilussijoitus suunnitellaan osakkaiden kanssa käytävien neuvottelujen perusteella. Neuvottelujen tulokset vahvistetaan tilusjärjestelyssä. Samalla ratkaistaan myös tilusten vaihtumisen ajankohta. Vaihtuvien tilusten arvojen erotus korvataan maanomistajien välisinä tilikorvauksina.

 

Päivitetty 10.6.2021 JC. 

 

Yhteystiedot

Juhana Cajanus 
040 730 4165

juhana.cajanus@maanmittauslaitos.fi

Maanmittauslaitos, Ylivieskan palvelupiste, Valtakatu 4, 84100 Ylivieska

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).