Hyppää pääsisältöön

Toholammin pohjoisosan tilusjärjestely

Toimitusnumero
2018-596004
Toimituslaji
Tilusjärjestely
Kunta
Toholampi

Perustietoa

 • Toholammin pohjoisosan tilusjärjestelyn alueeseen kuuluu osia Lestijokivarren peltoalueesta Kannuksen rajalta Määttälään ulottuvalla alueella sekä Loukkuunjärven järvikuivio.
 •  

Ajankohtaista

 • Toimituskokous tiistaina 1.2.2022
 • Kokouksessa päätettiin Loukkuunjärven salaojitushankkeesta, Loukkuunjärven viljelystiehankkeesta ja Salaojasuunnitteluhankkeesta muulla toimitusalueella sekä sopimusmuutoksista jakosuunnitelmaan.

Tilusten käytön rajoitukset

 • Kiinteistönmuodostamislain 177 § mukaisesti vaihtuvilla alueilla on jakosuunnitelmapäätöksen jälkeen seuraava tilusten käytön rajoitus:
 • Metsän hakkuu myytäväksi, rakennusten rakentaminen ja maa-aineistenotto on luvanvaraista jakosuunnitelmassa vaihtuvaksi päätetyillä tiluksilla. Edellä mainittujen toimenpiteiden toteuttamiseen tulee asianosaisten hakea toimitusmiehiltä kirjallista lupaa tai asiasta on sovittava maanomistajien kesken. Rajoitukset ovat voimassa siihen asti kunnes puustotilin perusteena käytettävät puumäärät on toimituksessa vahvistettu ja tilusten haltuunotto tapahtunut.

Tilusjärjestelytoimitus 

 • Tilusjärjestelyllä parannetaan ja nykyaikaistetaan tilusrakennetta. Tilusjärjestely on maanmittaustoimitus, jolla korjataan ajan kuluessa pirstoutunut kiinteistörakenne vastaamaan nykyajan tarpeita.
 • Tilusjärjestely parantaa maa- ja metsätalouden harjoittamisen kannattavuutta. Peltotilusten kokoaminen yhteen säästää viljelijän aikaa, vähentää maatalousliikennettä ja viljelyskustannuksia.
 • Hyvä kiinteistörakenne luo alueelle elinvoimaisuutta vuosikymmeniksi eteenpäin.
 • Maanmittauslaitos kehittää jatkuvasti tilusjärjestelyä monipuolisemmaksi ja nopeammaksi työvälineeksi. Uuden tyyppisiä hankkeita on käynnissä eri puolilla Suomea.
 • Tilusjärjestelyn tekemisen edellytyksenä on, että hyödyt ovat suuremmat kuin kustannukset, ja että sillä saadaan olennainen parannus tilusten sijoitukseen. Lisäksi järjestelyllä on oltava maanomistajien vahva kannatus.
 • Uusi tilussijoitus suunnitellaan osakkaiden kanssa käytävien neuvottelujen perusteella. Neuvottelujen tulokset vahvistetaan tilusjärjestelyssä. Samalla ratkaistaan myös tilusten vaihtumisen ajankohta. Vaihtuvien tilusten arvojen erotus korvataan maanomistajien välisinä tilikorvauksina.

 

Päivitetty 3.2.2022 JC. 

 

Yhteystiedot

Juhana Cajanus 
040 730 4165

juhana.cajanus@maanmittauslaitos.fi

Maanmittauslaitos, Ylivieskan palvelupiste, Valtakatu 4, 84100 Ylivieska