Hyppää pääsisältöön

Alueellinen yksityistietoimitus 2019-599396

Toimitusnumero
2019-599396
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Sastamala

Toimitus on lopetettu 3.5.2024. Toimitukseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella maaoikeudelta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää toimituksen päättymisajankohdasta. Muutoksenhakuasiakirjat on toimitettava puhevallan menettämisen uhalla maaoikeuteen viimeistään maanantaina 17.6.2024 viraston aukioloaikana.

Alueen rajaus

Toimituksen kohteena on alue, joka rajoittuu pohjoisessa Ritavuorentiehen ja Kalkkivuorentiehen, idässä Kaltsilantiehen ja  etelässä Kangastiehen. Alue on esitetty liitteenä olevassa vaikutusaluekartassa. 

 

Alueen sisällä on noin 120 kiinteistöä. 

Toimituksen tarkoitus

Maanmittauslaitoksen tehtäviin kuuluu mm. kiinteistörekisterin perusparantaminen. Koska kiinteistörekisteriin merkittyjen tieoikeuksien kohdalla on puutteita, Maanmittauslaitos täydentää kiinteistörekisteriä tieoikeuksien osalta. 

 

Alueellisen tietoimituksen tavoitteena on järjestellä toimituksen kohteena olevalla alueella sijaitsevien kiinteistöjen kulkuoikeudet vastaamaan kiinteistöjen todellisia kulkutarpeita.

 

Toimituksessa otetaan huomioon alueella ennestään oleva tieverkko. Kiinteistörekisteriin ja toimituskartalla saadaan näin ollen vahvistetuiksi kiinteistöjen tarpeelliset viralliset kulkutiet.

 

Toimituksessa ei käsitellä:

  • teiden kunnossapitoa
  • korvauksia

Toimituksessa ei myöskään käsitellä sellaisten uusien tieoikeuksien perustamisia, jotka kohdistuisivat kokonaan uuteen alueeseen, eikä teitä / tieoikeuksia joissa ilmenee epäselvyyttä tai ristiriitaisuutta tai yksityistielain edellytykset eivät täyty.

 

Tietoimituksen kohteena olevalta alueelta tarpeettomat vanhat tieoikeudet lakkautetaan.

 

Toimitus suoritetaan valtion varoista. 

Järjestelysuunnitelma löytyy alla olevista linkeistä (tieoikeudet alustava, suunnitelmakartta). 

Mikäli esitetyn tieoikeuden paikka ei vastaa kulkua kiinteistölle tai jos käytössä oleva ajoreitti
puuttuu, sopikaa tieoikeuden muutoksesta maaomistajien kesken ja ilmoittakaa yhdessä
siitä toimitusinsinöörille ennen kokousta.

Jos ehdotuskartalla on esitetyn uusi tieoikeus, jonka ette halua jäävän voimaan, ilmoittakaa
siitä toimitusinsinöörille ennen kokousta.

Kokouspaikalla perustetaan ehdotetusta poikkeavia uusia tieoikeuksia vain, mikäli maanomistajat,
joita muutos koskee, ovat itse tai heillä on edustaja paikalla kokouksessa.
 

Mikäli kartalle merkityt tieoikeudet vastaavat kulkua kiinteistöllenne eikä teillä ole muutostarpeita
esitettyihin tieoikeuksiin tai kulku kiinteistöllenne on yleiseltä tieltä tai suoraan tiekunnan
tieltä, yhteydenottoon tai kokouksessa paikallaoloon ei ole tarvetta.


Kaikki ne alueella olevat vanhat tieoikeudet, joita ei ole esitetty kartoilla, ehdotetaan lakkautettavaksi.
Ehdotetut tieoikeudet perustuvat ilmakuviin, maastokäyntiin tai asianosaisten ilmoitukseen.

Yhteydenotot

Toimitusinsinööri: Kari Hännikäinen

puh: 040 8655671

email:  kari.hannikainen@maanmittauslaitos.fi

 

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).