Kiinteistönmääritystoimitus, erillinen vesijättö

Toimitusnumero
2019-617486
Toimituslaji
Muut toimitukset
Kunta
Hämeenlinna

Maanmittauslaitos selvittää viran puolesta omistusoikeudet erillisillä vesijätöillä kiinteistönmääritystoimituksissa erillisten vesijättöjen lakkauttamisesta kiinteistöinä annetun lain 373/2016 nojalla.

Maanmittauslaitos kutsuu niitä, jotka katsovat olevansa allamainittujen erillisten vesijättöjen omistajia, esittämään toimitusinsinöörille selvityksen omistusoikeudestaan vesijättöalueeseen kuuden kuukauden sisällä kuulutuksen julkaisusta Virallisessa lehdessä, mikä on tapahtunut 10.12.2019. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisusta Virallisessa lehdessä.

Toimituksen kohde on Äimäjärven erillinen vesijättö 109-878-1-2, Hämeenlinnan kaupungissa (ent. Kalvolan kunnassa), jonka vesijättöalueen sijainti on Äimäjärven rannalla noin 0,8 km Iittalan taajaman länsipuolella. Tämä vesijättöalue käsittää 18 erillistä pientä palstaa yllämainitun järven rannalla, joiden palstojen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 14,7 ha. Nämä palstat sijaitsevat molemmilla puolilla järveä.

Vesijättöalue on tänä päivänä kiinteistörekisterissä rekisteröity usean tilan yhteisenä maa-alueena, jonka osaomistajia ei ole määrätty. Kiinteistörekisteritiedoissa alueesta sekä arkistotiedoissa maanmittausarkistossa löytyy viitteitä, että alue ei ehkä ole mikään yhteinen vesijättö vaan mahdollisesti erillinen vesijättö, jonka omistaja voi myös olla henkilö, jolla ei ole mitään maaomistusta lähialueella. Toimituksen tarkoitus on selvittää ja ratkaista, jos alue on erillinen vesijättö ja jos tällaisia omistajia alueelle löytyy.

Vesijättöalue, jonka omistus on selvitetty, muodostetaan kiinteistöksi sen omistajalle. Jos ei alueen tai tietyn osa-alueen siitä omistusta voida selvittää, liitetään tällainen alue silloin johonkin yhteiseen vesialueeseen.

Toimituskustannukset maksetaan valtion varoista.

Toimitusinsinöörin yhteystiedot

Toimitusinsinööri Eero Palomäki 040 5129677, eero.palomaki[ät]maanmittauslaitos.fi, Wolffintie 35, 65200 Vaasa, postiosoite PL 332, 65101 Vaasa