Hyppää pääsisältöön

Voimajohtohanke Koria - Isoaho 110 kV

Toimitusnumero
2020-623497
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Kouvola

Lunastustoimitus

Kymenlaakson sähköverkko uusii Kouvolan kaupungin alueella 2,5 km:n matkalla Koria-Loviisa 110 kV voimajohtoa.  Vanha voimansiirtolinja puretaan ja sen tilalle pääosin entiseen maastokäytävään rakennetaan uusi linja.

Maanmittauslaitos on myöntänyt hankkeelle lunastus- ja ennakkohaltuunottoluvan 3.1.2020. Lunastusluvan mukaisesti johtoaukean leveys on 26 metriä sekä lisäksi reunavyöhykkeen leveys 10 metriä johtoaukean molemmin puolin. Suurin muutos on, että yksittäisten pylväiden paikat tulevat muuttumaan, koska uudelle johdolle tarvitaan vähemmän pylväitä kuin vanhalle johdolle.

Lisätietoa voimajohtoalueen lunastustoimituksesta saatte esitteestä, joka avautuu alla olevasta linkistä "tietoa voimajohtoalueen lunastuksesta".

Voimajohdon rakentaminen

Hakija on ilmoittanut, että johdon rakentaminen on tarkoitus tapahtua vuonna 2023.

Lunastusluvan mukaisesti rakennusrajoitusalue ulottuu reunavyöhykkeen reunaan asti myös pelloilla. 10 m leveä reunavyöhyke perustetaan johtokadun molemmin puolin myös peltoalueelle. Pidemmistä pylväiden jänneväleistä johtuen pylväät rakennetaan uusiin paikkoihin.

Toimituksen alkukokous pidettiin 25.2.2020 Kouvolassa. Asianosaiset voivat pyytää pöytäkirjan toimitusinsinööriltä.

Toimituksen jatkaminen

Lunastustoimitusta jatketaan korvauskäsittelyllä sen jälkeen, kun uusi johto on valmis.

Kokouksen aikana vielä epävarma rakentamisajankohta on sittemmin tarkentunut mm. Fingridin kanssa käytyjen neuvottelujen myötä.  Hanke on tarkoitus toteuttaa vuonna  2023 siten, että uusitun johdon käyttöönotto ajoittuu Loviisan ydinvoimalan huoltoseisokin aikoihin elokuuhun 2023.


Rakennustyön suorittava urakoija tulee informoimaan rakentamisen aloittamisesta ja rakentamisen aikaisista yhteyshenkilöistä vielä erikseen ennen rakennustöiden aloittamista. Muutoksista aiheutuvat vahingot tullaan korvaamaan maanomistajille.

Yhteystiedot

Maanmittauslaitos (lunastustoimitus)

  • Toimitusinsinööri Jyrki Puupponen, p. 040 1909871, jyrki.puupponen@maanmittauslaitos.fi, 

Kymenlaakson Sähköverkko

  • Tuomo Hakkarainen, puh. 040 860 0515

sähköposti etunimi.sukunimi@ksoy.fi

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).