Valtatie 8 parantaminen välillä Mynämäki - Kivikylä

Toimitusnumero
2020-627648
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Mynämäki

Toimituksen ja hankkeen tarkoitus

Varsinais-Suomen ELY-keskus on hakenut maantietoimitusta.

Valtatien 8 Turku-Pori parannushankkeessa olemassa olevan ohituskaistaparin turvallisuutta lisätään rakentamalla keskikaide. Hankkeessa tehdään liittymä- ja yksityistiejärjestelyjä sekä rakennetaan uutta maantietä. Urakka-alueilla tehdään myös pohjavedensuojausta.

Maantietoimitus tarvitaan tien parantamista varten tarvittavien alueiden ja oikeuksien lunastamiseksi sekä lunastuskorvausten määräämiseksi. Maantietoimituksessa käsitellään tarvittavat rajankäynnit ja yksityisteiden järjestelyt.

Maantietoimitus-esite ja tiesuunnitelmakartat ovat liitteinä.

Toimituksen ja hankkeen vaiheet

Haltuunotto

Maantietoimituksen osana lunastettava omaisuus otetaan tienpitäjän haltuun. Haltuunotossa tienpitäjälle (valtiolle) syntyy oikeus käyttää alueita tiesuunnitelmassa osoitettuihin tarkoituksiin. Haltuunotto koskee mm. uusia maantiealueita, uusia yksityistie- ja laskuoja- alueita sekä työnaikaisia liikennealueita ym. Haltuunoton jälkeen teiden rakentaminen voidaan aloittaa.

Haltuunotto tapahtui ns. kirjallisessa menettelyssä ilman kokousta. Lunastustoimikunnan päätöksellä haltuunottopäivä oli 29.5.2020. Pöytäkirja haltuunotosta on liitteenä.

Alkukokous, joka oli tarkoitus pitää 20.3.2020 ja jossa piti käsitellä haltuunottoa, peruuntui hallituksen koronaviruksen takia asettamien kokoontumisrajoitusten vuoksi.

Tiehankkeen valmistuttua pidetään toimituskokoukset, joissa mm. todetaan maanomistajien menetykset ja päätetään korvauksista. Asianosaiset kutsutaan kokouksiin myöhemmin erikseen.

Yhteystiedot

Maanmittauslaitos

Toimitusinsinööri, maanmittausinsinööri (DI) Anna Maria Mäenpää, puh. 040 564 6186, annamaria.maenpaa@maanmittauslaitos.fi

Varsinais-Suomen ELY-keskus (hakija, tienpitäjä)

Maanhankintavastaava Petteri Koskinen, puh. 040 083 8063, petteri.koskinen@ely-keskus.fi

Väylävirasto (rakennuttaja)

Projekti-insinööri Elina Keränen, puh. 029 534 3637, elina.keranen@vayla.fi