Hyppää pääsisältöön

Parkkilan tilusjärjestely

Toimitusnumero
2020-630384
Toimituslaji
Tilusjärjestely
Kunta
Haapajärvi

Aluerajaus

 • 25 maatilaa Parkkilan, Olkkolan, Aholan, Jokelan ja Koposperän alueelta on pyytänyt tilusjärjestelytoimituksen toteuttamista omistamillaan tiluksilla.
 • Tilusjärjestelyyn otetaan mukaan niiden maanomistajien tilukset, jotka sitä haluavat. Vastaavasti muiden maanomistajien tilukset jätetään aluerajauksen ulkopuolelle, mikäli niiden sisällyttäminen toimitusalueeseen ei ole välttämätöntä. Peltoaukealle ei kuitenkaan jätetä pieniä peltolohkoja, jotta salaojituksella saadaan muodostettua viljelyn kannalta järkeviä kokonaisuuksia. Valtion ostamien kiinteistöjen jakaminen voi myös johtaa joihinkin tilusvaihtoihin.

Jakosuunnittelu

 • Toinen jakosuunnitelma valmistuu syyskuussa 2022.
 • Lopullinen jakosuunnitelma valmistuu talvella 2022-2023.
 • Jakosuunnitelma sisältää ehdotuksen muuttuvista tiluksista sekä niiden hinnoittelun.
 • Jakosuunnitelmassa perustetaan viralliset kulkuoikeudet kaikille peltolohkoille ja tehdään kiinteistöjen yhdistämispäätökset.
 • Tavoitteena on, että palstat vaihtuvat uusille omistajille syksyllä 2023.

Kuivatus- ja tiehankkeet

 • Hankkeiden suunnittelija valitaan lokakuussa 2022. Maastotyöt käynnistyvät marraskuussa.
 • Hankesuunnitelmat ja kustannusarviot valmistuvat huhtikuussa 2023.
 • Hankkeet toteutetaan vuosina 2023-2024 maanmittauslaitoksen rahoittamana.
 • Valtion lainojen takaisinmaksu alkaa toimituksen lopettamisen jälkeen. Maksuaikaa on noin 10 vuotta.

Hankkeen toimituskustannukset

 • Arvioidut toimituskustannukset ovat 200 000 euroa, mistä maanomistajien osuus on noin 50 000 €.
 • Toimituskustannukset peritään maanomistajilta hankkeen lopettamisen jälkeen.
 • Toimituskustannukset jaetaan hankkeesta saadun hyödyn perusteella. Ne maanomistajat, jotka eivät hyödy hankkeesta, vapautetaan maksuista kokonaan.

Valtion maanosto

 • Valtio ostaa tilusjärjestelyalueen läheisyydestä peltoa markkinahintaan. Maanostajan yhteystiedot sivun alaosassa.
 • Valtio on ostanut peltoa 70 ha ja metsää 15 ha. Kartat ostetuista alueista liitetiedostoissa.
 • Valtion ostotarjous on ilmainen eikä tarjouksen pyytäminen sido mihinkään, joten meihin uskaltaa olla yhteydessä. Tiedostamme sen, että jos valtion tarjoama hinta on alhainen, kauppoja ei synny. Eli todellista markkinahintaa on pakko tarjota.
 • Voimassa oleva vuokrasopimus ei välttämättä ole maakaupan este. Valtio jatkaa ostettujen peltojen vuokrasopimusta ja tilukset siirtyvät hankkeen jakosuunnitelmassa lisämaana uudelle omistajalle.
 • Myydessään valtiolle maanomistaja saa verotushyötyjä. Normaalisti kiinteistönluovutuksissa myyjä maksaa luovutusvoiton veroa tapauksesta riippuen 18 - 24 % kauppahinnasta. Valtiolle myytäessä hankintameno-olettama on 80 %, joten maksettava vero on 6 % kauppahinnasta.

 

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri: Ari Leppikangas
040 730 4172

ari.leppikangas@maanmittauslaitos.fi

Toimitusinsinööri parhaiten tavoitettavissa aamupäivisin klo 8.00-11.00.

 

Valtion maanhankinnan yhteyshenkilö: Miikka Ketonen
050 300 3279

miikka.ketonen@maanmittauslaitos.fi

 

Maanmittauslaitos, Ylivieskan palvelupiste, Valtakatu 4, 84100 Ylivieska