Hyppää pääsisältöön

Parkkilan tilusjärjestely

Toimitusnumero
2020-630384
Toimituslaji
Tilusjärjestely
Kunta
Haapajärvi

Aluerajaus

 • 25 maatilaa Parkkilan, Koposperän, Jokelanperän ja Aholanperän alueelta on pyytänyt tilusjärjestelytoimituksen toteuttamista omistamillaan tiluksilla.
 • Tilusjärjestelyyn otetaan mukaan niiden maanomistajien tilukset, jotka sitä haluavat. Vastaavasti muiden maanomistajien tilukset pyritään rajaamaan hankkeen ulkopuolelle. Peltoaukealle ei kuitenkaan jätetä pieniä peltolohkoja, jotta salaojituksella saadaan muodostettua viljelyn kannalta järkeviä kokonaisuuksia. Valtion ostamien kiinteistöjen jakaminen voi myös johtaa joihinkin tilusvaihtoihin.
 • Hankkeeseen pääsee mukaan ilmoittamalla asiasta toimitusinsinöörille puhelimitse tai sähköpostilla.

Jakosuunnittelu

 • Jakosuunnitelma laaditaan vuosina 2022-2023. Hyvän jakosuunnitelman laatiminen edellyttää, että valtio onnistuu ostamaan peltoja erityisesti Koposperältä ja Parkkilasta.
 • Jakosuunnitelma sisältää ehdotuksen muuttuvista tiluksista sekä mahdolliset valtaojitus-, salaojitus- ja tiesuunnitelmat.
 • Jakosuunnitelmassa perustetaan viralliset kulkuoikeudet kaikille peltolohkoille ja tehdään kiinteistöjen yhdistämispäätökset.
 • Palstat vaihtuvat syksyllä 2023.

Kuivatus- ja tiehankkeet

 • Hankkeet toteutetaan jakosuunnittelun jälkeen vuosina 2023-2025.
 • Hankkeet toteutetaan maanmittauslaitoksen rahoittamana.
 • Valtion lainojen takaisinmaksu alkaa toimituksen lopettamisen jälkeen. Maksuaikaa on noin 10 vuotta.

Hankkeen toimituskustannukset

 • Arvioidut toimituskustannukset ovat 200 000 euroa, mistä maanomistajien osuus on noin 50 000 €.
 • Toimituskustannukset peritään maanomistajilta hankkeen lopettamisen jälkeen.
 • Toimituskustannukset jaetaan hankkeesta saadun hyödyn perusteella. Ne maanomistajat, jotka eivät hyödy hankkeesta, vapautetaan maksuista kokonaan.

Valtion maanosto

 • Valtio ostaa tilusjärjestelyalueen läheisyydestä peltoa markkinahintaan. Maanostajan yhteystiedot sivun alaosassa.
 • Peltoa on ostettu talvella 2021 noin 26 ha. Kartat ostetuista alueista liitetiedostoissa. Lisäksi muutama maakauppa on sovittu syksylle 2021.
 • Valtion ostotarjous on ilmainen eikä tarjouksen pyytäminen sido mihinkään, joten meihin uskaltaa olla yhteydessä. Tiedostamme sen, että jos valtion tarjoama hinta on alhainen, kauppoja ei synny. Eli todellista markkinahintaa on pakko tarjota.
 • Voimassa oleva vuokrasopimus ei automaattisesti ole maakaupan este.
 • Myydessään valtiolle maanomistaja saa verotushyötyjä. Normaalisti kiinteistönluovutuksissa myyjä maksaa luovutusvoiton veroa tapauksesta riippuen 18 - 24 % kauppahinnasta. Valtiolle myytäessä hankintameno-olettama on 80 %, joten maksettava vero on 6 % kauppahinnasta.

 

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri: Ari Leppikangas
040 730 4172

ari.leppikangas@maanmittauslaitos.fi

Toimitusinsinööri parhaiten tavoitettavissa aamupäivisin klo 8.00-11.00.

 

Valtion maanhankinnan yhteyshenkilö: Miikka Ketonen
050 300 3279

miikka.ketonen@maanmittauslaitos.fi

 

Maanmittauslaitos, Ylivieskan palvelupiste, Valtakatu 4, 84100 Ylivieska