Hyppää pääsisältöön

Paavolan tilusjärjestely

Toimitusnumero
2020-635592
Toimituslaji
Tilusjärjestely
Kunta
Siikajoki

 

Tilusjärjestelytoimituksen käynnistyminen ja aluerajaus

 • Tilusjärjestelyselvityksen esittelytilaisuuksissa on sovittu, että hanke toteutetaan muutoksia haluavien maanomistajien kesken. Vastaavasti muiden maanomistajien tilukset pyritään rajaamaan alueen ulkopuolelle. Peltoaukealle ei kuitenkaan jätetä pieniä peltolohkoja, jotta salaojituksella saadaan muodostettua viljelyn kannalta järkeviä kokonaisuuksia. Valtion ostamien kiinteistöjen järkevä jakaminen voi myös johtaa joihinkin tilusvaihtoihin.
 • 24 maatilaa on pyytänyt tilusjärjestelytoimituksen toteuttamista omistamillaan tiluksilla.
 • Hankkeeseen pääsee mukaan ilmoittamalla asiasta toimitusinsinöörille puhelimitse tai sähköpostilla.

Jakosuunnittelu

 • Jakosuunnitelma on tarkoitus laatia vuosina 2022-2023.
 • Jakosuunnitelma sisältää ehdotuksen muuttuvista tiluksista sekä mahdolliset valtaojitus- , salaojitus- ja tiesuunnitelmat.
 • Jakosuunnitelmassa perustetaan viralliset kulkuoikeudet kaikille peltolohkoille ja tehdään kiinteistöjen yhdistämispäätökset.
 • Palstat vaihtuvat syksyllä 2023 tai 2024.

Kuivatus- ja tiehankkeet

 • Kuivatus- ja tiehankkeet toteutetaan jakosuunnittelun jälkeen vuosina 2023-2025.
 • Hankkeet toteutetaan maanmittauslaitoksen rahoittamana.
 • Valtion lainojen takaisinmaksu alkaa toimituksen lopettamisen jälkeen. Maksuaikaa on noin 10 vuotta.

Hankkeen toimituskustannukset

 • Arvioidut toimituskustannukset ovat 240 000 euroa, mistä maanomistajien osuus on noin 60 000 €.
 • Toimituskustannukset peritään maanomistajilta toimituksen lopettamisen jälkeen.
 • Toimituskustannukset jaetaan hankkeesta saadun hyödyn perusteella. Ne maanomistajat, jotka eivät hyödy hankkeesta, vapautetaan maksuista kokonaan.

Valtion maanosto

 • Valtio ostaa tilusjärjestelyalueen läheisyydestä peltoa markkinahintaan vuosina 2021-2022. Maanostajan yhteystiedot sivun alaosassa. Kartat valtion ostamista tiluksista liitetiedostoissa.
 • Valtion ostotarjous on ilmainen eikä tarjouksen pyytäminen sido mihinkään, joten meihin uskaltaa olla yhteydessä. Tiedostamme sen, että jos valtion tarjoama hinta on alhainen, kauppoja ei synny. Eli todellista markkinahintaa on pakko tarjota.
 • Voimassa oleva vuokrasopimus ei automaattisesti ole maakaupan este.
 • Myydessään valtiolle maanomistaja saa verotushyötyjä. Normaalisti kiinteistönluovutuksissa myyjä maksaa luovutusvoiton veroa tapauksesta riippuen 18 - 24 % kauppahinnasta. Valtiolle myytäessä hankintameno-olettama on 80 %, joten maksettava vero on 6 % kauppahinnasta.

 

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri: Ari Leppikangas
040 730 4172

ari.leppikangas@maanmittauslaitos.fi

Toimitusinsinööri parhaiten tavoitettavissa aamupäivisin klo 8.00-11.00.

 

Valtion maanhankinnan yhteyshenkilö: Miikka Ketonen
050 300 3279

miikka.ketonen@maanmittauslaitos.fi

 

Maanmittauslaitos, Ylivieskan palvelupiste, Valtakatu 4, 84100 Ylivieska