Maantietoimitus, Maantien 637 (Jyväskyläntie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Tiituspohja-Leppävesi sekä maantien 638 (Vaajakoskentie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Kauramaantie-Perttula, Laukaa

Toimitusnumero
2021-660193
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Laukaa

Ajankohtaista

Maanmittauslaitoksen maastokartoittajat ovat paaluttaneet puupaaluilla maastoon haltuunotettavien alueiden rajat. Haltuunotto koskee tiesuunnitelman mukaisia uusia maantiealueita, uusia yksityistie- ja laskuojarasitealueita sekä työnaikaisia liikennealueita ym. 

Toimituksesta pidetään alkukokous 12.5.2021 klo 9.00 Kokouskeskus Sinetissä, Urhonkatu 2, Jyväskylä 

Taustaa

Liikenne- ja viestintävirasto on 25.1.2021 hyväksynyt tiesuunnitelman päätöksellään Dnro TRAFICOM/551819/05.03.160.01/2020. 

Kyseessä on maantien 637 (Jyväskyläntie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Tiituspohja-Leppävesi sekä maantien 638 (Vaajakoskentie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Kauramaantie-Perttula, Laukaa.

Maantietoimituksen tarkoitus on tiehanketta varten tarvittavan omaisuuden lunastus sekä korvauksen määrääminen hankkeen ja toimituksen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. Toimituksessa käsitellään mm. tiealueen haltuunotto, lunastukset, korvauskysymykset, rajankäynnit sekä mahdolliset yksityistie- ja tilusjärjestelyt. 

Haltuunottokokous (alkukokous)

Alkukokouksessa käsitellään alueiden haltuunotto lainvoimaisen tiesuunnitelman sekä tehtyjen sopimusten mukaisesti (maantielaki 56 §). Toimituksen tarkoituksena on lunastaa tienpitäjälle tiesuunnitelmassa tietarkoituksiin osoitetut alueet. Toimitus koskee lisäksi yksityisteitä ja laskuojia sekä työnaikaisia liikennealueita yms. Tielaueen rajat (haltuunotettavat alueet) on esitetty internetissä Väyläviraston hankesivujen suunnitelmakartoissa (alla on linkki: Väyläviraston hankesivut).

Haltuunotettavat kohteet merkitään maastoon puupaaluin ennen alkukokousta. Muita maastotöitä tullaan tekemään toimituksen kuluessa. Maastotöiden yhteydessä suoritetaan haltuunotettavien alueiden inventointi. 

Korvauksista

Lunastuksen kohteena oleville kiinteistöille korvaukset määrätään pääsääntöisesti viran puolesta myös ilman vaatimusta. Muille kiinteistöille korvauksia voidaan määrätä vain vaatimuksesta. 

Toimitus on tarkoitus tehdä ns. yksivaiheisena toimituksena eli haltuunottokokouksessa käsitellään tiesuunnitleman mukaisten alueiden haltuunotto ja korvausten pääasiallinen käsittely tapahtuu väylien rakentamisen jälkeen pidettävässä toimituskokouksessa. 

Jos joku asianosainen vaatii ennakkokorvausta haltuun otettavasta omaisuudesta (maa-alueesta) haltuunottokokouksessa, ennakkokorvausvaatimus käsitellään alkukokouksen jälkeen tarvittavissa jatkokokouksissa. Ennakkokorvaus on 75% arvioidusta lopullisesta korvauksesta. Ennakkokorvauksissa ei käsitellä muita haitan ja vahingonkorvauksia (esim. melu- tai maisemahaitta). Haitan- ja vahingonkorvaukset käsitellään väylien rakentamisen jälkeen pidettävässä toimituskokouksessa.  

Mahdolliset ennakkokorvausvaatimukset on asianosaisten esittävä toimitusinsinöörille viimeistään haltuunottokokouksessa. Muutoin korvauskysymykset käsitellään väylien rakentamisen jälkeen pidettävässä toimituskokouksessa, jolloin lunastajan on maksettava korvauksille 6 prosentin vuotuinen korko haltuunottopäivästä lukien.

Tarvittavat korvauskatselmukset pidetään kokouksissa määrättävinä ajankohtina.

Yhteystiedot

Maanmittauslaitos (maantietoimitus): 
- Toimitusinsinööri Tuomas Häkkinen (0400-294555, etu.sukunimi@maanmittauslaitos.fi) 

- Maastokartoittaja Jouni Pynnönen (040-8017743, etu.sukunimi@maanmittauslaitos.fi)

Keski-Suomen ELY -keskus (tienpitäjä, maanhankinta):
- Maanhankintavastaava Markku Karvonen (0295 024 687, etu.sukuni@ely-keskus.fi) 

- Projektipäällikkö Jarmo Toikka (0295 024 600, etu.sukunimi@ely-keskus.fi)