Hyppää pääsisältöön

Yhteisen alueen jako, Lahnasjärven-Lehtovaaran jakokunta, Kajaani

Toimitusnumero
2021-660365
Toimituslaji
Muut toimitukset
Kunta
Kajaani

Toimituksessa käsitellään Terrafame Oy:n hakemus yhteisen alueen 205-876-2-0 Lahnasjärven-Lehtovaaran jakokunta jakamisesta. Näillä verkkosivuilla julkaistaan tietoa toimituksen etenemisestä.

Toimituksessa ei ratkaista mihinkään lupiin (vesi- ympäristö- kaivos- tms. luvat) liittyviä asioita. Kokous ei ole myöskään yhteisaluelain mukainen osakaskunnan kokous, jossa asiat ratkaistaisiin äänestämällä. Päätökset toimituksessa tekevät asianosaisia kuultuaan toimitusinsinööri ja kaksi kiinteistötoimitusten uskottua miestä.

Toimituskokoukset

Toimituksen alkukokous pidettiin 21.3.2023 klo 9.30 Ravintola Atiman kokoustiloissa (2. krs.), Lönnrotinkatu 2 B, Kajaani. Toimitusmiehet päättivät jättää toimituksen sikseen (ei edellytyksiä jakaa yhteistä aluetta) kokouksessa 23.3.2023.

Toimituspäätöksestä on valitettu maaoikeuteen.

Toimituksen oletettu jatkuminen muutoksenhaun jälkeen:

  • Mikäli edellytyksiä ei ole, toimitus jätetään sikseen eikä jakoa tehdä.
  • Mikäli edellytykset ovat olemassa, toimituksen seuraavassa kokouksessa esitellään alueiden arviointi/jyvitys ja jakosuunnitelmaehdotus. Tähän annetaan mahdollisuus esittää muistutuksia, jonka jälkeen jakosuunnitelma vahvistetaan. Jakaminen toteutetaan jakosuunnitelman mukaisesti ja toimitus lopetetaan.
    • Jakosuunnitelmasta ja arvioinnista sekä muista toimituksessa päätetyistä asioista (lukuunottamatta edellytyspäätöstä) voi valittaa tässä vaiheessa.

Toimitushakemus

Terrafamen Maanmittauslaitokselle jättämä toimitushakemus:

"Haetaan yhteisestä vesialueesta (205-876-2-0 Lahdasjärvi-Lehtovaara)osuuslukujen mukaista erottamista Terrafamen kaivospiirin sisäpuolisista sekä muiden Terrafamen omistamien maiden sisällä olevien yhteisien vesialueiden erottamista omaksi alueekseen. Liitteenä kartta.
Perustena:
Terrafamella on jo nykyisin kaivospiirin sisällä vahva vesistöjen käyttöoikeus kaivosluvan perusteella. Jako selkeyttää aluiden käyttöä, kun kaivospiirin sisällä olevat vesialueet ovat yhtiön omistuksessa. Tälläkään hetkellä osakaskunnalla ei ole mahdollisuuksia harjoittaa kalastusta tai kalakannan hoitoa kaivospiirin sisällä. Erottamisesta ei aiheudu muille osakkaille haittaa. Jako lisää muiden osakkaiden osuutta kaivospiirin vaikutusalueen ulkopuolella. Jako ei aiheuta osakaskunnan vesialueiden pirstoloitumista.
Tuhkakylä 16.3.2021 Joni Lukkaroinen"

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri: Seppo Järvinen, maanmittausinsinööri (DI), Maanmittauslaitos Kajaani, 050-5025375, seppo.jarvinen[ät]maanmittauslaitos.fi

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).