Hyppää pääsisältöön

Maantietoimitus 2021-661262, valtatie 8:n parantaminen Eurajoen keskustan kohdalla

Toimitusnumero
2021-661262
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Eurajoki

Toimituskokous 8.12.2023 kello 9:30
Eurajoen kunnanvirasto, Eurajokisali, Kalliotie 5, 27100 Eurajoki

Kokouksen tarkoitus: Maantietoimituksen välikokouksessa jatketaan toimituskäsittelyä hankkeen valmistuttua. Kokouksessa selvitetään tehdyt maastotyöt, käydään läpi toimituskartta, selvitetään korvausperusteita,
aloitetaan korvauskäsittely, sekä annetaan määräaika mahdollisten korvausvaatimusten laatimista varten.

Korvaukset määrätään toimituksen loppukokouksessa, joka pidetään myöhemmin ilmoitettavana
ajankohtana korvauskatselmuksen ja vastineen antamisen jälkeen.

Käsitteitä:
Korvauskatselmus:
Lunastustoimikunta tekee maastokatselmuksen vaadittujen menetysten toteamiseksi ja
arvioimiseksi. Katselmuksen ajankohta ilmoitetaan asianosaisille.
 

Vastine:
Lunastustoimikunta pyytää lisäksi ELY-keskukselta vastineen tehtyihin korvausvaatimuksiin.

 

Toimituksen tarkoitus: Varsinais-Suomen ELY-keskus on hakenut Maanmittauslaitokselta maantietoimitusta.
Toimitus perustuu Väyläviraston 7.4.2021 tekemään päätökseen (TRAFICOM/536804/05.03.160.01/2020), jolla on hyväksytty tiesuunnitelma valtatien 8 Turku - Pori parantamiseksi Eurajoen keskustan kohdalla.
Valtatietä 8 Turku-Pori on parannettu Eurajoen keskustan kohdalla välillä Krisantie – Koivumiemen
Kirkkotie rakentamalla mm. 4,5 kilometriä uutta valtatielinjausta noin 300 m
etäisyydelle vanhasta valtatiestä. Uusi valtatielinjaus sisältää mm. kaksi eritasoliittymää,
viisi uutta siltaa ja uuden ohituskaistan Rauman suuntaan, tarvittavat kuivatus ja yksityistiejärjestelyt,
sekä meluntorjuntatoimenpiteet.

Maantietoimituksessa käsitellään rakentamiseen tarvittavien alueiden lunastus ja korvaaminen,
sekä käsitellään muut maantietoimituksen kannalta tarvittavat asiat.
Rakentamiseen tarvittavat alueet on otettu haltuun 7.6.2021. Hanke on valmistunut ja
hanke on luovutettu liikenteelle 21.12.2022.

Yhteystiedot

Maanmittauslaitos

Toimitusinsinööri, maanmittausinsinööri (DI) Timo Laitinen, puh. 050 5236683,  timo.laitinen@maanmittauslaitos.fi

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus (hakija, tienpitäjä)

Maanhankintavastaava Petteri Koskinen, puh. 040 083 8063, petteri.koskinen@ely-keskus.fi

 

Väylävirasto (rakennuttaja)

Projektipäällikkö Kari Partiainen, puh. 0400 782 865, kari.partiainen@vayla.fi

 

Urakoitsija:
DESTIA OY
Työmaapäällikkö Timo Niemi, puh. 0400 128872, timo.t.niemi@destia.fi