Hyppää pääsisältöön

Maantietoimitus, kevyen liikenteen väylä maantiellä 6250 (Räihäntie) Petäjävedellä välillä maantie 6251 (Kintauden pysäkkitie) - Pihlajaniemi

Toimitusnumero
2021-667482
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Petäjävesi

Ajankohtaista

Kiinteistöjen omistajilla on mahdollisuus poistaa haltuunotettavalta alueelta itse se omaisuus, minkä he mahdollisesti haluavat ottaa talteen tietöiden alkuun mennessä. Puusto on poistettava 31.8.2021 mennessä. Mikäli kiinteistön omistaja ei poista puustoa omatoimisesti, hanke poistaa puun ja se kasataan maanomistajan kiinteistön puolelle sopivaan kohtaan maanomistajan hyödynnettäväksi. Hankkeen urakoitsija aloittaa puuston poiston syyskuussa (v. 2021).

Hankkeen rakentamisen yhteyshenkilöt:

Rakennuttaja: Petäjäveden kunta, kuntatekniikaninsinööri Marko Riihimäki, puh. 040-649 2676, etu.sukunimi@petajavesi.fi

Tienpitäjä: Yksikön päällikkö Jari Mikkonen, puh. 0295 024 703, etu.sukunimi@ely-keskus.fi

Taustaa

Liikenne- ja viestintävirasto on 10.6.2021 hyväksynyt tiesuunnitelman päätöksellään Dnro TRAFICOM/67697/05.03.160.01/2021

Kyseessä on kevyen liikenteen väylän rakentamishanke maantiellä 6250 (Räihäntie) Petäjävedellä välillä maantie 6251 (Kintauden pysäkkitie) - Pihlajaniemi (n. 0,8 km).

Maantietoimituksen tarkoitus on tiehanketta varten tarvittavan omaisuuden lunastus sekä korvauksen määrääminen hankkeen ja toimituksen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. Toimituksessa käsitellään mm. tiealueen haltuunotto, lunastukset, korvauskysymykset, rajankäynnit sekä mahdolliset yksityistie- ja tilusjärjestelyt. 

Haltuunottokokous (alkukokous)

Toimituksesta pidettiin haltuunottokokous (alkukokous) 6.7.2021 klo. 9.00 Auditorio Miilussa, 41900 Petäjävesi

Alkukokouksessa tehtiin alueiden haltuunotto lainvoimaisen tiesuunnitelman mukaisesti (maantielaki 56 §). Maanmittauslaitoksen  maastokartoittajat ovat paaluttaneet puupaaluilla maastoon haltuunotettavien alueiden rajat. Haltuunotto koskee tiesuunnitelman mukaisia uusia maantiealueita, uusia yksityistiealueita sekä työnaikaisia työ- ja liikennealueita ym. Muita maastotöitä tullaan tekemään toimituksen kuluessa.

Korvauksista

Lunastuksen kohteena oleville kiinteistöille korvaukset määrätään pääsääntöisesti viran puolesta myös ilman vaatimusta. Muille kiinteistöille korvauksia voidaan määrätä vain vaatimuksesta. 

Toimitus on tarkoitus tehdä ns. yksivaiheisena toimituksena eli haltuunottokokouksessa käsiteltiin tiesuunnitleman mukaisten alueiden haltuunotto ja korvausten pääasiallinen käsittely tapahtuu maantiehankkeen valmistumisen jälkeen pidettävässä toimituskokouksessa. 

Tarvittavat korvauskatselmukset pidetään kokouksissa määrättävinä ajankohtina.

Yhteystiedot

Maanmittauslaitos (maantietoimitus): 
- Toimitusinsinööri Tuomas Häkkinen (0400-294555, etu.sukunimi@maanmittauslaitos.fi) 

- Maastokartoittaja Jouni Pynnönen (040-8017743, etu.sukunimi@maanmittauslaitos.fi)

Keski-Suomen ELY -keskus (tienpitäjä, maanhankinta):
- Maanhankintavastaava Markku Karvonen (0295 024 687, etu.sukunimi@ely-keskus.fi) 

- Yksikön päällikkö Jari Mikkonen (0295 024 703, etu.sukunimi@ely-keskus.fi)

Petäjäveden kunta (rakennuttaja):
- Kuntatekniikaninsinööri Marko Riihimäki, puh. 040-649 2676, etu.sukunimi@petajavesi.fi