Hyppää pääsisältöön

Ratatoimitus, Oritkari kolmioraide

Toimitusnumero
2021-667725
Toimituslaji
Ratatoimitus

Ratatoimituksen ja ratahankkeen tarkoitus

Väylävirasto on hakenut Maanmittauslaitokselta ratatoimitusta perustuen Liikenne- ja viestintäviraston antamaan ratasuunnitelman hyväksymispäätökseen (TRAFICOM/89829/05.02.03.02/2021). Hanke käsittää nk. Oritkarin kolmioraiteen ja siihen liitännäiset osat.

Ratatoimituksen sisältö

Ratatoimituksessa vahvistetaan lunastuksen kohde ja määrätään korvaukset. 

Kokoukset

Toimituksen alkukokous pidetään tiistaina 2.11.2021 klo. 10:00 alkaen Technopolis, Yrttipellontie 1 Oulu, kokoushuone LEVERI

Haltuunotto

Radan rakentamista varten tarvittavat alueet otetaan rataverkon haltijan haltuun ratatoimituksessa (ratalaki 46 §). Haltuunotto on pyydetty tapahtuvaksi 1.3.2022. Haltuunottokatselmus tehdään toimituksen alkukokouksen 1.11.2021 yhteydessä. Maanmittauslaitos on merkinnyt ratasuunnitelman mukaiset alueet maastoon sinipäisillä puukepeillä sekä sinisellä asfalttimaalilla siltä osin kuin se on ollut mahdollista maastolliset tekijät huomioiden.

Asiaa koskevat päätökset tekee lunastustoimikunta, johon kuuluvat toimitusinsinööri (ks. yhteystiedot) sekä kaksi kaupunginvaltuuston valitsemaa kiinteistötoimitusten uskottua miestä.

Lunastettavat alueet

Lunastettavaksi ja haltuunotettavaksi on esitetty ratasuunnitelman mukaiset alueet. Kaikki lunastuksen kohteena olevat maa-alueet kuuluvat omistusoikeudella Oulun kaupungille. Lunastuksen kohdealueille kohdistuu kuitenkin useita maan- ja rakennuksen vuokralaisia. Lunastettavat alueet on merkitty asemakaavoissa rautatie- ja maantiealueiksi.

Yhteystiedot

Maanmittauslaitos

Toimitusinsinööri Jaakko Järvitalo, 0401800783, jaakko.jarvitalo@maanmittauslaitos.fi

Väyläviraston edustaja Don Seres, 0405421446, don.seres@ramboll.fi

 

 

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).