Hyppää pääsisältöön

Voimansiirtojohto 110 kV Hämeenlahti-Kauppila

Toimitusnumero
2021-675725
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Jyväskylä
Toivakka
Laukaa
Hankasalmi
Kangasniemi

Ajankohtaista

Lunastustoimituksen alkukokous pidetään to 2.12.2021  klo 9:00 alkaen Virastotalo Sinetin kokoustiloissa Jyväskylässä ja pe 3.12.2021 klo 9:00 Lomakeskus Revontulessa Hankasalmella. HUOM! Katso kohdasta Alkukokous kokouksiin osallistumisen aluejako.

Kokoukseen ei ole osallistumisvelvoitetta. Omat mielipiteet ja vaatimukset voi esittää myös kirjallisesti toimitusinsinöörille. Kirjalliset mielipiteet ja vaatimukset käsitellään toimituksessa.

 

Rakennushankkeen ja toimituksen esittely

Maanmittauslaitos on myöntänyt 19.10.2021 Fingrid Oyj:lle lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan hankkia pysyvä käyttöoikeus Hämeenlahti-Kauppila 110 kV:n voimansiirtojohtoa varten tarvittaviin alueisiin Jyväskylän kaupungissa sekä Laukaan, Toivakan, Hankasalmen ja Kangasniemen kunnissa.

Toimituksessa käsitellään käyttöoikeuden perustaminen voimansiirtojohdon rakentamista ja uusimista varten. Rakennettava voimajohto alkaa Jyväskylän kaupungin tontilta 179-26-75-1 ja päättyy Kangasniemen kunnan kiinteistölle Voimaristeys 213-408-2-19.

Voimajohdon rakentaminen alkaa Hämeenlahden sähköasemalla sijaitsevalta nykyiseltä kahden virtapiirin pylväältä 35Y. Pylväältä 1 lähtien rakennettava voimajohto kulkee omassa johtokäytävässään pylväälle 151 saakka. Pylväältä 152 Kauppilan sähköasemalla sijaitsevalle pylväälle 157TEL rakennettava voimajohto sijoittuu olemassa olevien Vihtavuori-Kauppila 110 kV ja Huutokoski-Vihtavuori 400 kV voimajohtojen väliin. Yksittäisten pylväiden paikat muuttuvat lähinnä siksi, että pylväitä tulee uudelle johdolle vähemmän kuin nykyisellä vanhalla johdolla on pylväitä. 

Poikkileikkauspiirustusten mukaisesti johtoaukean leveys on 30 metriä ja johtoaukean molemmin puolin on 10 metriä leveät reunavyöhykkeet. Rakennusraja ulottuu johdon molemmille puolille 25 metrin etäisyydelle johtoaukean keskilinjasta. Johtoalueen kokonaisleveys on 50 metriä.

Hakija on ilmoittanut, että uusi voimajohto rakennetaan purettavan Hämeenlahti-Kauppila 110 kV:n voimajohdon paikalle nykyiseen maastokäytävään. Uuden voimajohdon rakennustyöt on tarkoitus suorittaa vuosien 2022-2023 aikana ja johdon tulisi olla valmiina vuonna 2023. Hakija tiedottaa rakentamisen etenemisestä erikseen. Lunastustoimitusta jatketaan korvauskäsittelyllä sen jälkeen, kun uusi johto on valmis. Jatkokokous ajoittuu ilmeisesti vuodelle 2024.

 

Rakennusprojektin yhteyshenkilö:

- Erikoisasiantuntija Mikko Kuoppala, puh. 0500-799599, email. etunimi.sukunimi@fingrid.fi

 

Alkukokous

Kokouksen päivämäärät: 2.12.2021 ja 3.12.2021

Koronavirusepidemian varotoimien ja kokouksen osallistujamäärän rajoittamisen vuoksi alkukokouksia pidetään kolme samanlaista, jotta kokousten mahdollinen osallistujamäärä jakautuu pienryhmiksi ja näin ollen kokous voidaan järjestää turvallisesti. Kokoukseen ei ole osallistumisvelvoitetta. Omat mielipiteet ja vaatimukset voi esittää myös kirjallisesti toimitusinsinöörille. Kirjalliset mielipiteet ja vaatimukset käsitellään toimituksessa.

Mahdollinen kokoukseen osallistuminen pyydetään jakautumaan alueittain kiinteistön sijaintikunnan mukaisesti seuraavasti:

Torstaina 2.12.2021 kokouspaikkana Virastotalo Sinetti, kokoustila Päijänne I, Urhonkatu 2, 1. krs (sisäänkäynti Urhonkadun puolelta Hannikaisenkadun risteyksen tuntumasta), Jyväskylä
  
Klo. 9.00 pidettävä kokous: Jyväskylän kaupungin alueella olevat kiinteistöt.

Klo. 13.00 pidettävä kokous: Toivakan ja Laukaan kuntien alueilla olevat kiinteistöt. 


Perjantaina 3.12.2021 kokouspaikkana Lomakeskus Revontuli, kokoustila Revontuli -sali, Revontulentie 1, Hankasalmi

Klo. 9.00 pidettävä kokous: Hankasalmen ja Kangasniemen kuntien alueilla olevat kiinteistöt.  

 

Toimitusinsinööri kutsuu kokoukseen mukaan uskotut miehet. Toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä muodostavat lunastustoimituksen lunastustoimikunnan.

Toimituksen yhteydessä suoritetaan tarvittavia maastokatselmuksia. 

 

Yleistä korvauksista

Vuonna 1944 myönnetyn lunastusluvan mukaisissa aikaisemmissa toimituksissa on käsitelty nykyisen voimansiirtolinjan lunastaminen ja siihen liittyvät korvaukset. Nyt vireillä olevassa toimituksessa käsitellään ainoastaan voimajohtoalueeseen tulevien muutosten
aiheuttamat korvaukset. Siltä osin kuin voimajohtoalue (johtoaukea, reunavyöhyke ja rakennusraja) pysyy entisessä sijainnissaan, ei tässä toimituksessa määrätä korvauksia.

Kaikki korvaukset käsitellään ja määrätään linjan rakentamisen jälkeen pidettävässä kokouksessa. Jos joku asianosainen vaatii ennakkokorvausta haltuun otettavasta omaisuudesta (maa-alueesta), lunastuslain mukaisesti ennakkokorvaus on määrättävä haltuunottokokouksessa. Ennakkokorvaus on 75% arvioidusta lopullisesta korvauksesta. Ennakkokorvauksia vaaditaan harvoin, mikä saattaa johtua siitä, että lopullisille korvauksille maksetaan 6%:n vuotuinen korko haltuunoton ja lopullisen korvauspäätöksen väliseltä ajalta.

Ennakkokorvauksissa ei käsitellä muita haitan ja vahingonkorvauksia (esim. maisemahaitta). Haitan- ja vahingonkorvaukset käsitellään voimalinjan rakentamisen jälkeen pidettävässä toimituskokouksessa.

Mikäli joku vaatii ennakkokorvauksia, pyydän esittämään kirjallisen vaatimuksen 24.11.2021 mennessä. Vaatimukset kannattaa lähettää sähköpostitse, jotta ne ehtivät varmasti perille.

 

Toimitusinsinööri:

Tuomas Häkkinen
Maanmittauslaitos
Sivulantie 11
43100 Saarijärvi
etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi