Tilusjärjestelyselvitys, Sastamalan Vaunujokilaakso

Toimitusnumero
2021-SelvitysVaunujokilaakso

Maanomistajat ovat pyytäneet Maanmittauslaitosta selvittämään tilusjärjestelymahdollisuuksia Sastamalan Vaunujokilaaksossa. Selvityksen tuloksena näyttää siltä, että alueella voisi olla mahdollista saada aikaan kannattava tilusjärjestely. Keskiviikkona 18.8.2021 klo.18 järjestetään Myllymaan urheilutalolla tilaisuus, jossa esitellään selvityksen tuloksia ja keskustellaan mahdollisesta tilusjärjestelytoimituksen aloittamisesta. 

Esittelytilaisuuden materiaali löytyy viimeistään tiistaina 17.8. tästä.

Kesäkuussa järjestetyn tilaisuuden esitysmateriaali löytyy tästäTilaisuuden asiasisältö oli pääosin sama kuin huhtikuussa järjestetyissä Teams-verkkotilaisuuksissa.  

Tilusjärjestely on maanmittaustoimitus, jolla korjataan ajan kuluessa pirstoutunutta kiinteistörakennetta vastaamaan nykyajan tarpeita. Tilusjärjestelyn tekemisen edellytyksenä on, että sen hyödyt ovat suuremmat kuin kustannukset ja että sillä saadaan olennainen parannus tilusten sijoitukseen. Lisäksi järjestelyllä on oltava maanomistajien vahva kannatus.

Maanmittauslaitoksen tilusjärjestelyistä kertova esittelyvideo sekä lisätietoja tilusjärjestelyistä löytyvät tästäMaanmittauslaitoksen ”Usein kysytyt kysymykset” – sivustolta löytyy tiivis tietopaketti tilusjärjestelyyn liittyvistä aiheista. Tilusjärjestelytoiminnasta on säädetty kiinteistönmuodostamislaissa.

Yhteystiedot:

Joel Pulkkinen
maanmittausinsinööri
p. 050 475 8172
joel.pulkkinen@maanmittauslaitos.fi

Anne Villberg
maanmittausinsinööri
p. 050 358 0410
anne.villberg@maanmittauslaitos.fi