Hyppää pääsisältöön

2022-682464 Kellarijänkä-Pohjukankumpu 110 kV

Toimitusnumero
2022-682464
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Kemijärvi

Hakemus ja lunastuslupa

WPD Nuolivaaran tuulipuisto Oy (hakija) on hakenut lunastuslupaa hankkia lunastamalla käyttöoikeus Kemijärven kaupungissa sijaitsevalle Kellarijänkä-Pohjukankumpu 110 kV:n voimansiirtojohtoalueelle. Valtioneuvosto on myöntänyt hakijalle luvan lunastaa alueet ja ottaa alueet haltuun ennakkoon (ennakkohaltuunottolupa).

Lunastus alkaa Kemijärvellä sijaitsevalta kiinteistöltä 320-414-67-6 ja päättyy kiinteistölle 320-874-1-0. Johdon pituus on noin 32 kilometriä ja leveys reunavyöhykkeineen 46 metriä. Sivun loppuun on liitetty kartta, josta ilmenee voimajohtoalueen likimääräinen sijainti. Lunastusluvan mukaan sijainti jätetään tarkemmin määrättäväksi lunastustoimituksessa. 

Lunastaminen suoritetaan lunastustoimituksessa, jonka tarkoituksena on toimeenpanna myönnetyt lunastusoikeudet sekä käsitellä lunastuksesta johtuvat korvauskysymykset sekä mahdolliset muut lunastuksen johdosta aiheutuvat lunastustoimituksessa käsiteltäväksi kuuluvat asiat, kuten esimerkiksi rajankäynnit sekä tilus- tai rasitejärjestelyt.

Tilusvaihto voidaan  yleensä suorittaa lunastamisen sijasta silloin, kun sillä saavutetaan kiinteistörakennetta korjaava vaikutus. Toimituksen kuluessa asianosaisille toimitettavassa korvausvaatimuslomakkeessa on kohta, jossa kysytään maanomistajalta tilusvaihtomahdollisuuksista. Toimitusinsinööri tarkastelee valmistelun yhteydessä tilusvaihtojen mahdollisuuksia vain välittömästi toimitusalueella.

Lunastuskorvaukset lunastettavilla alueilla määrätään viran puolesta. Asianosaisilla on oikeus vaatia korvauksia etenkin niistä haitoista ja vahingoista, jotka eivät todennäköisesti ilmene katselmuksessa. Välttämättömäksi katsottavat edunvalvontakulut korvataan vain vaatimuksesta. Ennakkohaltuunotto oikeuttaa asianosaisen vaatimaan ennakkokorvausta, joka käsitellään vain vaatimuksesta.

Mikäli asianosainen on tehnyt ennakkohaltuunotosta sopimuksen, perustuu haltuunotto laadittuun sopimukseen. 

Alkukokous:

Toimituksen ensimmäinen kokous on pidetty Kemijärvellä, kaupungintalon valtuustosalissa 28.1.2022 kello 10 alkaen. Covid-19-pandemian vuoksi kokous pidettiin useassa osassa. Kokouksessa annetulla päätöksellä on todettu sopimuksin haltuunotetut alueet ja päätetty mahdollisten muiden ennakkohaltuunoton tapahtuvan 28.1.2022. Kun hakija on saanut haltuunsa lunastettavat alueet, hakijalla on oikeus aloittaa voimansiirtojohtoa koskevat rakennustyöt alueella. Lisäksi kokouksessa selostettiin lunastustoimitusmenettelyä ja menettelyä korvausten vaatimukseksi. Urakoitsijana hankkeessa on Destia Oy. Linjan rakentaminen on aloitettu kesällä 2021 aloitettu niillä kiinteistöillä, joiden kanssa haltuunotosta on sovittu. Rakentamistyöt on tarkoitus saattaa loppuun keväällä 2023.

 

2. kokous, näyttökokous:

Toimitusta jatkettiin kello 10 alkaneella 2. toimituskokouksella 9.10.2023. Kokous pidettiin Kemijärven kulttuurikeskus salissa (Hietaniemenkatu 5, 98100 Kemijärvi). Kokous oli niin sanottu näyttökokous, jossa mm. selostettiin tilannekatsaus toimituksesta, johdon rakentamisen vaiheita ja esiteltiin tulevaa korvauskäsittelyä. Korvausvaatimuspyynnöt ja tilitietolomakkeet on lähetetty asianosaisille kokouskutsujen liitteenä ja vaatimukset on pyydetty toimittamaan 6.11.2023 mennessä.

Toimituskokouksen kutsujen liitteenä on toimitettiin omaisuusluettelo ja karttaote niille kiinteistönomistajille, jotka omistavat maata linja-alueella. Heidän lisäkseen kutsu lähetettiin linja-alueen lähialueilla oleville maanomistajille, jotta he pääsevät halutessaan esittämään korvausvaatimuksia haitoista tai vahingoista, joita näkevät linjan heille aiheuttaneen. 

 

Yleistä lunastustoimituksesta: 

Lunastustoimitus etenee pääkohdittain yleensä seuraavasti: 

  • Alkukokous ja ennakkohaltuunotto
  • Linjan rakentaminen
  • Maanmittauslaitos suorittaa tarvittavat maastotyöt
  • Näyttökokous jossa tilannekatsaus ja korvauskäsittelyn aloittaminen
  • Maanmittauslaitos pyytää korvausvaatimukset lunastettavien kiinteistöjen omistajilta 
  • Maanmittauslaitos pyytää lunastajan vastineen saatuihin vaatimuksiin
  • Asiassa järjestetään tarvittaessa katselmuksia, joihin varataan asianosaisille tilaisuus olla läsnä
  • Loppukokouksen ja korvauspäätösten valmistelu 
  • Loppukokous mm. korvauspäätösten antamiseksi. 

 

Kokouksista tiedotetaan maanomistajille erikseen lähetettävillä kirjeillä. Jos kiinteistö on kuolinpesän omistuksessa, kutsukirje toimitetaan tällöin vain yhdelle kuolinpesän osakkaista.

 

Lisätietoja:

Toimitusinsinööri Jukka Koponen

jukka.koponen@maanmittauslaitos.fi

 

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).