Hyppää pääsisältöön

Maantietoimitus Espoon Kortesmäessä

Toimitusnumero
2022-688358
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Espoo

Maantietoimitus koskee tiehanketta Espoon Kortesmäessä. Hankkeessa on kyse Vihdintien parantamisesta, joka toteutetaan rakentamalla Kortesmäen alikulkukäytävä sekä katkaisemalla tieliittymiä maantielle.

Maantietoimituksen tarkoitus on tiehanketta varten tarvittavan omaisuuden lunastus sekä korvauksen määrääminen hankkeen ja toimituksen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. Toimituksessa käsitellään mm. tiealueen haltuunotto, lunastukset, korvauskysymykset, rajankäynnit ja yksityistiejärjestelyt.

Alla olevista linkeistä löytyvät tiesuunnitelmakartta sekä toimituskarttaluonnos, joista voi tutustua hankkeeseen.

Aikataulu

Toimituksen alkukokous pidettiin tiistaina 10.5.2022. Alkukokouksen yhteydessä pidettiin haltuunottokatselmus, jonka yhteydessä hanketta varten tarvittavat alueet siirtyivät tienpitäjän haltuun ja tietyöt voidaan aloittaa.

Alkukokouksen yhteydessä annettiin määräaika ennakkokorvausvaatimusten jättämiselle. Mahdolliset ennakkokorvausvaatimukset tulee jättää sähköpostitse toimitusinsinöörille 31.5.2022 menneessä.

Hankkeen rakentaminen alkaa kesällä 2022.

Maantietoimitusta jatketaan rakentamisen jälkeen pidettävällä ns. jatkokokouksella.

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri: Hannu Kiviluoto
Puhelinnumero: 040 152 4972
Sähköposti: hannu.kiviluoto@maanmittauslaitos.fi

Lisää hankkeeseen liittyviä yhteystietoja löydät alta löytyvästä lomakkeesta.