Hyppää pääsisältöön

Palokangas - Halmekangas 110 kV voimajohto

Toimitusnumero
2022-691116
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Ii
Simo

Yleistä

Toimituksen tarkoituksena on voimansiirtoalueen lunastus. Valtioneuvosto on 28.4.2022 myöntänyt Exilion Tuulihankkeet Ky:lle lunastusluvan pysyvän käyttöoikeuden hankkimiseen 110 kV sähkönsiirtojohtoa ja tiedonsiirtolaitteita varten Iin ja Simon kunnissa. Lunastusluvan yhteydessä on lisäksi myönnetty ennakkohaltuunottolupa lunastusluvan mukaisiin alueisiin. Lunastuksen kohde jätetään vähemmän tärkeiltä osiltaan lunastustoimituksessa määrättäväksi lunastuslain 10 §:n mukaisesti.

Voimalinjahankkeessa rakennetaan uusi 110 kV voimajohto Iin Palokankaan ja Simon Halmekankaan välille. Voimajohto liittää sähkönsiirtoverkkoon Iin Palokankaan ja Isokankaan tuulivoimapuistot. Voimajohdon pituus on noin 19,5 kilometriä. Voimajohdon johtoaukea on pääosin 26 metriä leveä. Johtoaukean kummallakin puolella on 10 metriä leveät reunavyöhykkeet, joilla puuston kasvua on rajoitettu. Rakennusrajoitus koskee koko johtoaluetta reunavyöhykkeineen. Voimajohto sijoittuu pääosin olemassa olevan Fingrid Oyj:n 110 kV voimajohdon rinnalle, tällä osuudella kokonaisjohtoalue levenee 20 metriä.

Johtoaluekuvat ja karttaluonnokset ovat verkkosivun liitteenä. Yleistä tietoa voimansiirtoalueen lunastustoimituksista löydät alla olevista linkeistä ja liitteistä.

Toimitusten aikaisemmat vaiheet

  • 28.4.2022: Lunastuslupapäätös

Toimitusten tulevat vaiheet

Lunastustoimituksen alkukokous pidetään Maisemaravintola Merihelmessä (Rynkyntie 9, Kuivaniemi) ti 2.8.2022 klo 10 alkaen. Alkukokouksessa käsitellään voimalinjan ennakkohaltuunotto. Kokouksen kutsukirje on verkkosivun liitteenä.

Yhteystiedot

Lunastustoimikunta

  • Toimitusinsinööri Samu Laululehto (lunastustoimikunnan puheenjohtaja)
  • Puhelin 050 518 9007
  • Sähköposti etunimi.sukunimi[at]maanmittauslaitos.fi
Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä). Henkilötietoja sisältävät asiakirjat (ml. pöytäkirjat) voidaan toimittaa pyynnöstä tietosuojalain sallimalla tavalla.