Hyppää pääsisältöön

Ratatoimitus / Kaakamojoen itäpuolen kohta Keminmaa

Toimitusnumero
2023-710134
Kunta
Keminmaa

Toimitus on tullut vireille Väyläviraston hakemuksesta 6.3.2023.

Toimituksen kohteena on Laurila-Tornio-itäinen 241-871-1-2 Kaakamojoen itäpuolen kohta Keminmaa.

Toimituksen tarkoituksena on lunastaa uusia ratalain mukaisia oikeuksia ja käsitellä niistä aiheutuvat korvauskysymykset sekä toimitukseen liittyvät muut tarvittavat toimenpiteet.

 

Oikeuksien haltuunotto rakentamista varten

Tasoristeysten poistamisen ja muuttamisen johdosta tarvittavien alueiden haltuunoton paalutuksen maastotyöt on suoritettu Maanmittauslaitoksen kartoittajan toimesta. 

 

Haltuunottokokoukset

Haltuunottokokous on pidetty 30.5.2023. Kokouksessa on otettu haltuun hankkeen vaatimat alueet.

Liitteenä toimitukseen liittyvää materiaalia (päivittyy).

 

Ratatoimituksen etenemisestä yleisesti:

Ratatoimitus etenee yleensä seuraavan menettelyn mukaisesti:

Haltuunoton jälkeen radanpitäjällä on oikeus rakentaa rautatie tai siihen liittyviä oikeuksia (ratasuunnitelma). Rakentamisen jälkeen Maanmittauslaitos pyytää maanomistajilta korvausvaatimuksia kirjallisesti erikseen lähetetyllä korvausvaatimuspyynnöllä. Korvausvaatimuslomakkeet lisättäneen myös tälle sivustolle. Saadut korvausvaatimukset toimitetaan radanpitäjälle vastineen antamista varten.

Loppukokouksessa on tarkoitus käsitellä tarpeelliset rajankäynnit, tilus- ja yksityistiejärjestelyt sekä määrätä korvaukset lunastettavista alueista sekä mahdollisista haitoista ja vahingoista. Loppukokouksesta tiedotetaan kiinteistönmuodostamislain säätämällä tavalla.

 

Yhteystietoja

  • Väyläviraston asiamies toimituksessa maanhankintaa ja korvauksia koskevissa asioissa Kari Viik, 040 765 5228, kari.viik@ramboll.fi

Hankkeen toteutus:

Hankkeen nettisivut: https://vayla.fi/laurila-tornio-haaparanta

 

Ratatoimituksen toimitusinsinööri:

Timo Jarva

040 7304168

timo.jarva@maanmittauslaitos.fi

 

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).