Hyppää pääsisältöön

Kalajoen tilusjärjestely

Toimitusnumero
2023-714039
Toimituslaji
Tilusjärjestely
Kunta
Kalajoki

 

Aluerajaus

 • Rahja, Pahkala ja Kärkinen
 • Karkea aluerajaus liitekartassa

Jakosuunnittelu

 • Jakosuunnittelu käynnistyy, kun valtio on ostanut riittävästi peltoja kohdealueilta.
 • Jakosuunnitelma sisältää ehdotuksen muuttuvista tiluksista sekä niiden hinnoittelun.

Kuivatus- ja tiehankkeet

 • Hankesuunnittelu käynnistyy jakosuunnitelman valmistuttua.
 • Hankkeet toteutetaan maanmittauslaitoksen rahoittamana.
 • Valtion lainojen takaisinmaksu alkaa toimituksen lopettamisen jälkeen. Maksuaikaa on noin 10 vuotta.

Toimituskustannukset

 • Arvioidut toimituskustannukset ovat 280 000 euroa, mistä maanomistajien osuus on noin 70 000 €.
 • Toimituskustannukset peritään maanomistajilta toimituksen lopettamisen jälkeen.
 • Toimituskustannukset jaetaan hankkeesta saadun hyödyn perusteella. Ne maanomistajat, jotka eivät hyödy hankkeesta, vapautetaan maksuista kokonaan.

Valtion maanosto

 • Valtio on ostanut peltoa 11 ha ja metsää 5 ha. Kartat ostetuista tiluksista liitetiedostoissa.
 • Maanostajan yhteystiedot sivun alaosassa.
 • Valtion ostotarjous on ilmainen eikä tarjouksen pyytäminen sido mihinkään, joten meihin uskaltaa olla yhteydessä. Tiedostamme sen, että jos valtion tarjoama hinta on alhainen, kauppoja ei synny. Eli todellista markkinahintaa on pakko tarjota.
 • Voimassa oleva vuokrasopimus ei välttämättä ole maakaupan este. Valtio jatkaa ostettujen peltojen vuokrasopimusta ja tilukset siirtyvät jakosuunnitelmassa uudelle omistajalle lisämaana.
 • Myydessään valtiolle maanomistaja saa verotushyötyjä. Normaalisti kiinteistönluovutuksissa myyjä maksaa luovutusvoiton veroa tapauksesta riippuen 18 - 24 % kauppahinnasta. Valtiolle myytäessä hankintameno-olettama on 80 %, joten maksettava vero on 6 % kauppahinnasta.

 

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri: Ari Leppikangas
040 730 4172
ari.leppikangas@maanmittauslaitos.fi

Toimitusinsinööri parhaiten tavoitettavissa aamupäivisin klo 8.00-11.00.

 

Valtion maanhankinnan yhteyshenkilö: Miikka Ketonen
050 300 3279
miikka.ketonen@maanmittauslaitos.fi

 

Maanmittauslaitos/Ylivieskan palvelupiste, PL 29, 84101 Ylivieska