Hyppää pääsisältöön

Alueellinen yksityistietoimitus, 2023-718394

Toimitusnumero
2023-718394
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Tammela

Toimituskokouksen aika: torstai 27.6.2024, kello 10.00 lähtien, kesto 2-3 tuntia.

Kokouspaikka: Tammelan kunnantalo, valtuustosali, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela

Toimitusalue rajoittuu pääpiirteissään seuraavasti: pohjoisessa Tammelantiehen, josta Riihitien ja Vanhainkodintien kautta Ruisluodon ympäri, josta edelleen Pyhäjärven länsiosan lävitse  ja Riihivalkaman kautta Valtatie 2:lle. Valtie 2:sta kuljetaan aina Forssan ja Tammelan rajalle, jota rajaa myöten Loimijoelle saakka. Loimijokea edelleen Forssan Ja Tammelan rajaa myöten Tammelantielle.

Maanmittauslaitoksen tehtäviin kuuluu muun muassa kiinteistörekisterin ylläpito ja sen perusparantaminen. Koska kiinteistörekisteriin merkityistä tieoikeuksista löytyy puutteita, Maanmittauslaitos täydentää kiinteistörekisteriä tieoikeuksien osalta valtion varoin tehtävillä alueellisilla tietoimituksilla.

Alueellisen tietoimituksen tavoitteena on järjestää rajauskartalle merkityn alueen kiinteistöjen kulkuoikeudet vastaamaan niiden todellisia kulkutarpeita ottaen huomioon alueella jo ennestään oleva tieverkko. Kiinteistörekisteriin saadaan näin vahvistetuksi kiinteistöille tarpeelliset tiet.

Tietoimituksessa ei käsitellä tieoikeutta, jossa ilmenee epäselvyyttä tai riitaisuutta. Ei sellaista tieoikeutta, joka kohdistuisi  koskemattomaan maahan, jossa ei todellakaan ole mitään tietä tai edes kulku-uraa. Toimituksessa ei käsitellä tienpidon yksiköintiä, eikä määrätä korvauksia.

Tietoimituksen kohteena olevalla alueella sijaitsevat, tarpeettomat tieoikeudet lakkautetaan.

Liitteenä oleva suunnitelmakartta tieoikeuksista on laadittu maanomistajien kuulemisen, kiinteistörekisterin, arkistotutkimusten, ilmakuvatarkastelun sekä maastokatselmuksen perusteella. Suunnitelmakartalla on esitetty nykyiset tai ehdotetut rasittavat ja oikeuttavat tieoikeudet sekä tiekunnalliset tiet.

Liitteenä olevasta käyttöoikeuslistauksesta käyvät ilmi toimitusalueella sijaitsevat tiet, jotka yksilöidään kartalle ja kiinteistörekisteriin käyttöoikeusyksikköinä. Käyttöoikeusyksiköt ovat pääsääntöisesti muotoa: 000-vuosiluku-K123456. Luettelosta selviää sekä oikeutetut että rasitetut tilat, tieoikeuden leveys (mikäli tiedossa) ja pituus. Myös tieoikeuksien osien lukumäärä löytyy listauksesta.

Toimitus rekisteröidään valitusajan päätyttyä, mikäli siitä ei ole valitettu.

Kuulemiskirjeet:  26.7.2023

Maastokatselmus: 16.10.2023

Toimitusinsinööri Meiju Lehtinen

Puhelinnumero: 050 322 5093

Sähköposti: meiju.lehtinen@maanmittauslaitos.fi

YHTEYSTIEDOT MUUTETTU 11.6.2024

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).