Hyppää pääsisältöön

Alueellinen yksityistietoimitus

Toimitusnumero
2023-726195
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Tammela

Maanmittauslaitos on määrännyt suoritettavaksi alueellisen yksityistietoimituksen, jonka tavoitteena on järjestellä toimitusalueen kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden kulkuoikeudet vastaamaan niiden todellisia kulkutarpeita ottaen huomioon alueella ennestään oleva tieverkko.

Toimituksen lopputuloksena on tarkoitus saada kiinteistöjen ja yhteisten alueiden kaikki tarpeelliset kulkuoikeudet merkityiksi yksiselitteisesti kiinteistörekisteriin ja kiinteistörekisterikartalle. Tarpeettomat tieoikeudet lakkautetaan. Toimitus koskee kaikkia niitä kiinteistöjä ja yhteisiä alueita, joilla on tiluksia tai tieoikeus toimitusalueella.

Perustiedot 

Toimitusalue käsittää osan Tammelan kunnan aluetta Hykkilässä. Aluerajaus on merkitty liitetiedostona olevaan aluerajauskarttaan. Alueella on kiinteistöjä noin 150 kpl.

Sivun alalaidasta löytyvät liitetiedostoina toimituksen alustava kartta sekä listatuloste tieoikeuksista (Listatuloste käyttöoikeusyksiköt).

Mikäli tieoikeuksissa on epäselvyyttä, ota yhteyttä toimitusinsinööriin. Yhteystiedot löytyvät sivun alalaidasta.

 

Ajankohtaista

Toimituskokous pidetään xxxxxx xx. kuuta 2024  klo 10:00 Tammelan kunnantalolla. 

 

Tieoikeudet

Tieoikeudet merkitään kiinteistörekisteriin ja kiinteistörekisterikartalle käyttöoikeusyksiköinä. Käyttöoikeusyksiköillä on numerotunnus , esimerkiksi 000-2005-K27680/ 5m, jossa luku 5m tarkoittaa ehdotettua tieoikeuden leveyttä. Tunnus näkyy käyttöoikeusyksikkölistassa kaikkine numeroineen, mutta kartalla tunnuksesta näkyy vain K- alkuinen loppuosa (esim. K27680/5m). 

Käyttöoikeusyksikkölistasta selviää kunkin tieoikeuden (käyttöoikeusyksikön) osalta minkä kiinteistöjen alueella tie sijaitsee (rasitetut) ja millä kiinteistöillä on tieoikeus (oikeutetut).  Tiekunnallisten yksityisteiden kohdalle merkitään vain rasitetut kiinteistöt.

Verkkosivulla olevalla toimituskartalla ne tiet, joille on perustettu tiekunta, erottuvat punaisilla reunaviivoilla varustettuna. Tiekunnan nimi näkyy myös kartalla käyttöoikeusyksikön tunnuksen kohdalla. Teiden viralliset osoitenimet eivät näy kartalla. Yhden tiekunnan teihin saattaa kuulua useampi eri niminen osoitetie.

Taustakartalla näkyvät harmaat tieviivat, joissa ei ole K-tunnusta, ovat maastossa olevia ns. tilojen omia teitä, joille ei ole tarpeen vahvistaa tieoikeutta.

 

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri Heikki Komeri, puh. 0400-236459, sähköposti: heikki.komeri@maanmittauslaitos.fi

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).