Hyppää pääsisältöön

Alueellinen tietoimitus, Orimattila, Koskunen

Toimitusnumero
2024-730587
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Orimattila

Toimituksen kohde: Orimattilassa Koskustentien, Kuivannontien, Konnuntien, Iitin kunnan rajan, entisen Artjärven kunnan rajan sekä Sepänjoen rajaama-alue. 


Toimitusalue ilmenee liitteenä olevasta aluekartasta.


Kokous: 
Paikka:
Toimitus lopetettu:
Valitusaika päättyy:
Toimitus rekisteröity: 

Maanmittauslaitoksen tehtäviin kuuluu mm. kiinteistörekisterin perusparantaminen. Koska kiinteistörekisteriin merkittyjen tieoikeuksien kohdalla on puutteita, maanmittauslaitos täydentää kiinteistörekisteriä tieoikeuksien osalta valtion varoin suoritettavilla alueellisilla tietoimituksilla.


Alueellisen tietoimituksen tavoitteena on järjestellä toimitusalueen kiinteistöjen kulkuoikeudet vastaamaan niiden todellisia kulkutarpeita ottaen huomioon alueella ennestään oleva tieverkko. Kiinteistörekisteriin ja toimituskartalle saadaan näin vahvistetuiksi kiinteistöjen tarpeelliset viralliset tiet.


Toimituksessa ei tulla käsittelemään sellaista uuden tieoikeuden perustamista, joka kohdistuisi alueeseen, jossa ei ole olemassa tietä. Lisäksi toimituksessa ei tulla käsittelemään sellaista tieoikeuden perustamista, jossa ilmenee epäselvyyttä tai riitaisuutta.


Tietoimituksen kohteena olevalla alueella sijaitsevat mahdolliset tarpeettomat tieoikeudet tullaan lakkauttamaan.


Koska kysymyksessä on käytössä olevan tieverkoston inventointi ja perusparantaminen kiinteistörekisteriin, ei toimituksessa määrätä tien kunnossapidon osittelua.


Maanmittauslaitos suorittaa ensi vaiheessa kiinteistöjen omistajien sekä tarpeelliseksi katsottujen viranomaisten kuulemisen ja pyytää maanomistajia merkitsemään kiinteistöään koskevaan karttaotteeseen kiinteistölle pääsemiseksi tarpeelliset tieyhteydet.


Maanmittauslaitos laatii alueen tieverkoston järjestelysuunnitelman ja pitää toimituksen loppukokouksen. Kokouksesta tiedotetaan erikseen.
Tarvittaessa järjestelysuunnitelmaa voidaan päivittää. 
 

Lisätietoja:

toimitusinsinööri Leena Vartiainen, +358 40 779 2442

leena.vartiainen@maanmittauslaitos.fi

 

toimitusvalmistelija Merja Hakamäki puh. +358 40 801 7836

merja.hakamaki@maanmittauslaitos.fi
 

 

 

 

 

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).