Hyppää pääsisältöön

Alueellinen yksityistietoimitus Salo

Toimitusnumero
2024-730592
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Salo

Maanmittauslaitoksen tehtäviin kuuluu muun muassa kiinteistörekisterin parantaminen ja ylläpitäminen. Koska kiinteistörekisteriin merkittyjen oikeuksien kohdalla on puutteita, Maanmittauslaitos täydentää kiinteistörekisteriä oikeuksien osalta valtion varoin suoritettavilla alueellisilla yksityistietoimituksilla. Kiinteistönmuodostamislain mukaan toimitus voidaan suorittaa valtion varoin, mikäli yleinen etu eli kiinteistörekisterin selvyys ja luotettavuus jollakin alueella vaatii tällaisen toimituksen suorittamista.

Toimituksen tavoitteena on saada vahvistettua kiinteistöille ne tarpeelliset oikeudet, jotka vastaavat kiinteistöjen todellisia tarpeita, ottaen huomioon alueella ennestään oleva tieverkko ja aikaisemmin perustetut oikeudet. Toimituksen tuloksena kiinteistörekisteriin ja kartalle merkitään kiinteistöille vain tarpeelliset käytössä olevat oikeudet ja ne, joiden sijaintia ei tiedetä tai jotka eivät ole enää käytössä, pyritään lakkauttamaan.

Toimituksissa ei käsitellä vielä lohkomattomien määräalojen oikeuksia eikä oikeuksia, joissa ilmenee epäselvyyttä tai ristiriitaisuutta. Toimituksessa ei myöskään käsitellä tienpidon yksiköintiä, koska kysymyksessä on käytössä olevien oikeuksien inventointi ja kirjaaminen kiinteistörekisteriin.

Maanmittauslaitos suorittaa ensi vaiheessa kiinteistöjen omistajien sekä tarpeelliseksi katsottujen viranomaisten kuulemisen. Kuulemisen jälkeen Maanmittauslaitos laatii lopullisen alueen tieverkoston järjestelysuunnitelman ja pitää toimituksen loppukokouksen. Kokouksesta tiedotetaan myöhemmin.

Toimitus on tullut vireille maanmittauslaitoksen omasta aloitteesta.

Toimitusalueen vaikutusaluekartta on katsottavissa tämän sivun lopussa otsikon Liitteet alla olevista linkistä.


Toimitusvalmistelija Arja Järvi
p. +358 40 801 7847
sähköposti: arja.jarvi@maanmittauslaitos.fi

 

Toimitusinsinööri Kristiina Katajalehto
p. +358 400 771 436
sähköposti: kristiina.katajalehto@maanmittauslaitos.fi

 

Maanmittauslaitoksen Turun palvelupisteen yhteystiedot:
Maanmittauslaitos, Turun palvelupiste, Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku.
 

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).