Hyppää pääsisältöön

Piipsjärven tilusjärjestely

Toimitusnumero
Piipsjarvi
Toimituslaji
Tilusjärjestely
Kunta
Oulainen
  • Korvauksia koskeva kokous pidetiin 30.6.2021 Honkamajalla. Korvaukset vahvistettiin kokouskutsun mukana olleiden asiakirjojen mukaisesti. Korvausten maksupäivä on 30.9.2021. Pöytäkirja kokouksesta sivun alalaidassa.

  • Jakosuunnitelma on rekisteröity ja uudet rekisteriotteet toimitettu 23.11.2020 maanomistajille

  • Kokouksessa 26.8.2020 vahvistettiin Myllyojan perkaushankkeen ja salaojitushankkeen suunnitelmat ja päätettiin hankkeiden toteuttamisesta sekä rajankäynneistä. Pöytäkirja kokouksesta ja kartta rajankäyntikohteista on liitteenä sivun alalaidassa.

  • Piipsjärven tilusjärjestelyn jakosuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma vahvistettiin kokouksessa 15.6.2020. Suunnitelmakartta ja pöytäkirja kokouksesta ovat liitteinä sivun alalaidassa. 

  • Jakosuunnitelman laatimisen lähtökohtana ovat olleet maanomistajien esittämät jakotoiveet ja huomautukset esitetyistä jakoehdotuksista, järjestelyalueella oleva tie- ja kuivatusverkko sekä mahdollisimman toimivan kiinteistörakenteen luominen. Tärkeimpänä tavoitteena on ollut viljelykustannusten pienentäminen peltolohkojen kokoa kasvattamalla ja kulkumatkoja lyhentämällä.

  • Jakosuunnitelman mukaan tilusjärjestelyalue on 522 hehtaaria. Jakosuunnitelman mukaisesti kohdealueen peltolohkojen keskikoko kasvaisi 2,6 ha → 5,9 ha. Peltolohkojen keskimääräinen talouskeskusetäisyys lyhenisi 3,9 km → 2,7 km. Pitkäaikaiset viljelykustannusten säästöt olisivat yhteensä noin 590 000 €.

  • Muutokset tiluksiin tapahtuvat 1.10.2020. 

  • Myllyojan peruskuivatussuunnitelma on liitteenä sivun alalaidassa. Loput kuivatussuunnitelmat laaditaan kesällä 2020. Kuivatussuunnitelmat ja päätökset kuivatushankkeiden toteuttamisesta tehdään kokouksessa elokuussa 2020. Hankkeet toteutetaan syksyllä 2020.

  • Toimitsijoiden kokouksessa 28.9.2020 salaojitushankkeen toteuttajaksi valittiin Markku Myntti Ky ja Myllyojan perkaushankkeen toteuttajaksi koneurakointi Leo Lomu. 

Lisätietoa:

 

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).