Vt 12 Lahden eteläinen kehätie Hollolan kunnan alueella

Toimitusnumero
Tn:o 2016-536578
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Hollola

Hankkeen taustaa

Maantielain (503/2005) 54 §:n mukainen maantietoimitus, joka koskee valtatielle 12 rakennettavaa Lahden eteläistä kehätietä ja siihen tarvittavia mm. tie- ja liittymäjärjestelyitä Soramäen ja Kujalan välille Hollolan kunnan alueella. Tarkemmin kohdetta on selostettu liikenneviraston www-sivuilla, http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke#.WBiCBE-7pVI

Hankkeen yksityiskohtaisiin tiesuunnitelmakarttoihin ja muihin karttoihin pääsee tutustumaan tästä http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke/tiesuunnitelmavaiheenaineistoa#.WCL6wE-7pVI

Toimitusmenettely

Maantietoimituksen alkukokouksessa päätettiin, että toimitus etenee kaksivaiheisen toimitusmallin mukaisesti. Ensimmäisen vaiheen (I-vaihe) toimituksessa käsitellään kohteiden (esim. maapohja) korvaukset ja myöhemmin erikseen pidettävässä toisen vaiheen (II-vaihe) toimituksessa haitan- ja vahingonkorvaukset.

Haltuunottopaalutus ja melumittaukset

Haltuun otettavien alueiden rajat on merkitty maastoon puupaaluin. Toimituksen kohdealueella ja sen läheisyydessä on tehty melumittauksia, joiden tekemisestä on tiedotettu erikseen maanomistajille. Tehtyjen mittausten tulokset tullaan esittelemään II vaiheen tulevien toimituskokousten yhteydessä.

Toimituksen loppukokous

Toimituksen ensimmäisen vaiheen (I-vaihe) loppukokous pidettiin ti 12.12.2017. Loppukokouksessa tehtiin päätökset lunastettavien maa-alueiden korvaamisesta.

Jatkotoimenpiteet

Jo toimituksen haltuunottokokouksessa päätettiin, että tässä ensimmäisen vaiheen toimituksessa (I-vaihe) käsitellään kohteiden korvauksiin (kohteen korvaus, maapohjakorvaus) liittyvät asiat. Haitan- ja vahingonkorvausasiat käsitellään myöhemmässä toisen vaiheen toimituksessa (II-vaihe). Yksityisteiden, sijoitusalueiden ja laskuojarasitteiden (yksityistie, sijoitusalue käyttöoikeudella) osalta maapohja korvataan myöhemmässä II-vaiheen toimituksessa, koska niiden sijainti ja ulottuvuus maastossa tarkentuu rakentamisen yhteydessä.

Koska maanomistaja voi poistaa puuston itse (puusto jää maanomistaja omaan käyttöön) tai jättää puuston poistamisen ja myymisen tienpitäjän hoidettavaksi, puuston nykyarvoa ei tässä toimituksessa korvata. Tarvittaessa puustoon liittyvät korvausasiat käsitellään II-vaiheen toimituksessa. Korvauskohdeluettelosta ilmenee varmuuden vuoksi puuston kuutiomäärät.

Yhteystiedot

Toimitukseen liittyvissä asioissa kysymyksiin vastaa toimitusinsinööri, maanmittausinsinööri (DI) Teppo Rantanen, puh. 040 829 0257, e-mail teppo.rantanen(ät)maanmittauslaitos.fi