Skip to main content

Kiinteistövaihdannan palvelun kokeilulupa

Maanmittauslaitos myöntää hakemuksesta luvan Kiinteistövaihdannan palvelun kehitys- ja koulutusympäristön käyttöön.

Lupa valmistellaan lomakkeen tietojen pohjalta ja lähetetään yhteyshenkilölle.

Lupa ryhmälle

Päätoimija voi hakea kokeilulupaa pienemmille toimijoilleen / pienempien toimijoiden puolesta. Toimita silloin hakemuslomakkeen mukana liite, joka sisältää pienempien toimijoiden tiedot. Näin jokaiselle toimijalle ei tarvitse täyttää omaa kokeilulupalomaketta.

Täytä hakemus

Valitse käyttötarkoitus
Asiakkaan tiedot
Valitse organisaatiotyyppi
Asiakkaan integraattorin tiedot

Rajapintaintegraation testaus ja koulutus:

Lisätietoja sopimuksen laatijalle.
One file only.
10 MB limit.
Allowed types: txt pdf ppt doc xls rtf tiff tif jpg jpeg png gif zip tgz meta tab tfw adf las xlsx docx ppsx pptx wmv laz.