Hoppa till huvudinnehåll

Tillstånd att testa Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Lantmäteriverket beviljar på ansökan tillstånd att använda utvecklings- och testmiljön i Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Tillståndet bereds utifrån uppgifterna i blanketten och skickas till kontaktpersonen.

Tillstånd för en grupp

Huvudaktören kan ansöka om tillstånd att testa på mindre aktörers vägnar. Bifoga då till ansökningsblanketten en bilaga som innehåller uppgifterna om de mindre aktörerna. Då är det inte nödvändigt att fylla i en blankett för tillstånd att testa Fastighetsöverlåtelsetjänsten för respektive aktör.

Fyll i ansökan

Välj användningsändamål
Kundens uppgifter
Välj organisationstyp
Uppgifter om kundens integratororganisation

Testande av och utbildning om gränssnittsintegration:

Mera information för avtalsutformaren.
Enbart en fil.
Begränsning 10 MB.
Tillåtna filtyper: txt pdf ppt doc xls rtf tiff tif jpg jpeg png gif zip tgz meta tab tfw adf las xlsx docx ppsx pptx wmv laz.