Tillstånd att testa Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Lantmäteriverket beviljar på ansökan tillstånd att använda utvecklings- och testmiljön i Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Om du vill, kan du läsa mer om tillståndsmodellen (pdf) för utbildnings- och testmiljön (på finska) på förhand.

Tillståndet bereds utifrån uppgifterna i blanketten och skickas till kontaktpersonen.

Välj användningsändamål
Kundens uppgifter
Välj organisationstyp
Uppgifter om kundens integratororganisation

Testande av och utbildning om gränssnittsintegration:

Mera information för avtalsutformaren.
Enbart en fil.
Begränsning 10 MB.
Tillåtna filtyper: txt pdf ppt doc xls rtf tiff tif jpg jpeg png gif zip tgz meta tab tfw adf las xlsx docx ppsx pptx wmv laz.