Hyppää pääsisältöön

Huittinen-Forssa 400+110 kV voimajohtohanke

Toimitusnumero
2023-713378, 2023-713376, 2023-713371
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Forssa
Jokioinen
Humppila

Huittinen-Forssa 400+110 kV -voimajohdon rakentaminen Forssan kaupungin, Jokioisten kunnan ja Humppilan kunnan alueella.

Tausta

Fingrid Oyj rakentaa Huittisten ja Forssan sähköasemien välille uuden 400+110 kV:n voimajohdon ja purkaa tältä väliltä vanhan 110 kV:n voimajohdon. Uusi johto sijoittuu pääosin vanhan johdon paikalle.

Valtioneuvosto on 02.11.2023 myöntänyt yhtiölle lunastusluvan uutta johtoa varten tarvittavien käyttöoikeuksien ja käyttöoikeuden rajoitusten lunastamiseksi. Lunastusluvan perusteella on tullut vireille kuusi lunastustoimitusta. Tämä verkkosivu koskee rakennettavaa johto-osuutta  ja lunastustoimituksia Forssan kaupungin, Jokioisten kunnan ja Humppilan kunnan alueella.

Forssan kaupungin alueella oleva toimitus on toimitusnumerolla 2023-713378, Jokioisten kunnan alueella oleva toimitus on toimitusnumerolla 2023-713376 ja Humppilan kunnan alueella oleva toimitus on toimitusnumerolla 2023-713371. 

Tarkoitus

Lunastustoimituksessa käsitellään:
- voimajohdon uusimista varten tarvittavien käyttöoikeuksien ja käyttöoikeuden rajoitusten lunastaminen;
- lunastuksesta ja hankkeesta aiheutuvien vahinkojen ja haittojen korvaaminen; sekä
- muut lunastustoimitukseen kuuluvat asiat.

Aikataulu

Lunastustoimituksen alkukokous tno 2023-713371 Humppilan kunnan alueelta on pidetty Humppilan kunnantalolla valtuustosalissa torstaina 07.12.2023 klo 09:30. 

Lunastustoimituksen alkukokous tno 2023-713376 Jokioisten kunnan alueelta ja tno 2023-713378 Forssan kaupungin alueelta on pidetty Jokioisten kunnantalolla valtuustosalissa torstaina 07.12.2023 klo 13:00. 

Yhteystiedot

Lisätietoja toimituksesta
toimitusinsinööri Lasse Ojala
lasse.ojala(at)maanmittauslaitos.fi
puh. 040 7793 764

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Lisätietoja rakentamisesta / Fingrid Oyj

•Projektipäällikkö Hannu Kuikka
puh. 030 395 5216, hannu.kuikka@fingrid.fi
•Asiantuntija Jari Koskinen (voimajohdot, paikallisvalvonta)
puh. 040 595 6581, jari.koskinen@fingrid.fi
•Asiantuntija Eero Kujanen (maankayttöasiat)
puh. 030 395 5190, eero.kujanen@fingrid.fi
•Rakentaminen: Electromontaj S.A.
Jaakko Marttila, puh. 044 425 3772, jaakko.marttila@ohlservices.fi