Hyppää pääsisältöön

Järvilinja 400 kV + 110 kV, Joroinen-Lapinlahti

Toimitusnumero
2023-717025, 2023-718644, 2023-718636, 2023-718631, 2023-718815
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Lapinlahti
Siilinjärvi
Kuopio
Pieksämäki
Suonenjoki
Leppävirta
Joroinen

Ajankohtaista

 

Toimituksen alkukokoukset pidettiin 7.2.-9.2.2024. Lunastustoimitusta jatketaan korvauskäsittelyllä sen jälkeen, kun uusi voimajohto on valmis arviolta vuoden 2026 loppuun mennessä. Jatkokokous ajoittuu ilmeisesti vuodelle 2027.

 

Tausta

Fingrid Oyj rakentaa Joroisten Huutokosken ja Vaalan Nuojuankankaan sähköasemien välille uuden 400+110 kV:n voimajohdon. 

Valtioneuvosto on 21.12.2023 myöntänyt yhtiölle lunastusluvan uutta johtoa varten tarvittavien käyttöoikeuksien ja käyttöoikeuden rajoitusten lunastamiseksi. Tälle verkkosivustolle päivitetään tietoja toimituksista Joroisten, Pieksämäen, Suonenjoen, Leppävirran, Kuopion, Siilinjärven ja Lapinlahden kuntien alueelta.

 

Tarkoitus

Lunastustoimituksessa käsitellään:
- voimajohdon rakentamista varten tarvittavien käyttöoikeuksien ja käyttöoikeuden rajoitusten lunastaminen;
- lunastuksesta ja hankkeesta aiheutuvien vahinkojen ja haittojen korvaaminen; sekä muut lunastustoimitukseen kuuluvat asiat

 

Rakentamisen ja lunastustoimituksen jatkamisen aikataulu

Toimituksen alkukokoukset ja haltuunottokatselmukset on pidetty viikolla 6. seuraavasti:

  • Lapinlahti, TNro 2023-717025:  keskiviikkona 7.2.2024 
  • Siilinjärvi, TNro 2023-718644:  keskiviikkona 7.2.2024
  • Kuopio, TNro 2023-718636:  torstaina 8.2.2024
  • Suonenjoki ja Leppävirta, TNro 2023-718631:  torstaina 8.2.2024
  • Pieksämäki ja Joroinen, TNro 2023-718815:  perjantaina 9.2.2024

Kokousten pöytäkirjat lähetetään asianosaisille ilman erillistä pyyntöä kahden viikon kuluessa kokouksesta.


Fingrid Oyj on ilmoittanut, että rakennustyöt on sopimusten perusteella aloitettu mm. puuston poistolla marraskuussa 2023. Muiden tilojen osalta rakentaminen on tarkoitus aloittaa helmikuun 2024 aikana. Fingrid Oyj tiedottaa rakentamisen aloittamisesta ja valmistumisesta maanomistajille erikseen. 

 

 

 

Yhteystiedot:

Toimitusinsinööri Juho Häyhä

puh. 040 190 9857

juho.hayha(at)maanmittauslaitos.fi
 

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).