Kiiskilän tilusjärjestely

Toimitusnumero
1999-647555
Toimituslaji
Tilusjärjestely

Toimituksen kohteena on pääosa Sievin kunnan Kiiskilän kylän peltoalueesta.

Perustiedot

 • Toimitusalueen pinta-ala on 2350 ha, josta viljelysmaata 1410 ha.

Ajankohtaista

 • Loppukokous tiistaina 17.12.2019.

 • Käsiteltävät asiat

  • Tieoikeudet koskien käyttöyksiköitä K23-2 ja K142 sekä K165-1, K105-2 ja kiinteistöä 746-405-2-57 Pekkala   (kartta sijainneista tämän sivun liitetiedostona)
    
   Tiekunnat ja ojitusyhteisöt (sujuvalle kokouskäsittelylle on eduksi, jos kukin maanomistaja, joita alla olevat tiet ja uomat koskevat, miettii ennen kokousta sopivia henkilövalintoja tiekuntiin ja ojitusyhteistöihin)

  • Tiet
   Martinkankaantie, perustetaanko tiekunta ja tuleeko Suopellontie samaan?
   Tarvittaessa henkilövalinnat seuraavien ennestään olevien teiden tiekuntiin:
   Kortonevan viljelystie,
   Kiikkusaaren tilustie,
   Pihlajarämeen yksityistie, (Karjulanmäki)
   Pyytorven viljelystie,
   Lahnaojanvainion tilustie
   Kivenhaan tilustie
   Tienkuntien perustaminen uusjaossa kunnostetuille teille:
   Järvirannan viljelystie
   Simppulan viljelystie
   Välitalon tie (entinen tiekunta, henkilövalinnat?)
   Nikinperän yksityistie (entinen tiekunta on ilmeisesti ajantasainen)
   Puron viljelystie (perustetaanko tiekunta koko tielle maantieltä asti mukaan lukien Mylly-
   läntie?)
   Isosuon viljelystie (entinen tiekunta, henkilövalinnat?)
   Koivusaaren viljelystie

   • Toimituksessa rakennettujen teiden rakennuskustannusten yksiköintiyhteenveto on tämän sivun liitteenä.

  • Ojitusyhteisöt uusjaossa peratuille uomille
   Myllyoja-Karjula
   Takkuoja
   Isosuo
   Puronoja

   • Ojitusyhteisöjen tiedot ovat liitetiedostossa tällä sivulla. Mallina yhden ojitusyhteisön sääntöluonnos. Muut yhteisöt vastaavasti.

  • Kustannusten osittelut
   -toimituksen yhteydessä toteutettujen perusparannushankkeiden kustannukset
   - kiinteistötoimitusmaksu
    
   Uusjakoon liittyvät verotusasiat
    
   Mahdolliset muut asiat
    
    
   Kustannusten ositteluehdotus lähetetään kokouskutsun mukana.

 • Toimituksessa tehtyjen hankkeiden toteutuneet kustannukset ositellaan seuraavin perus-
  tein:
  Peruskuivatus: osittelu hyötyalueella olevan peltoalan mukaan kuivatusaluekohtaisesti ja
  kustannusarvioiden mukaisessa suhteessa.
  Sala- ja piiriojitus: Kustannusarvioiden mukaisessa suhteessa hankkeissa mukana oleville kiinteistöille. Kustannusarviot on ajantasaistettu työnaikaiset muutokset huomioiden.
  Viljelystiet: Yksityistien tieyksiköinti ohjeen mukaisesti (tieyksiköt = hyötyalueen pinta-ala
  x kuljettu matka x käyttömuodon painoluku)
   
  Kiinteistötoimitusmaksu ositellaan kunkin maanomistajan toimituksesta saaman hyödyn
  perusteella. Hyötyä saadaan palstojen muuttumisen johdosta ja ojitus- ja tiehankkeiden
  hyötynä. 70 % kustannuksista ositellaan palstahyödyn perusteella ja 30 % hankehyödyn
  perusteella. Kiinteistötoimitusmaksua ei tule sellaisille, joille ei tule hyötyä tai maksuosuus
  jäisi em. perusteella ositeltuna alle 20 euron.

 •  

 • Toimituksen eteneminen:

 • Kokouksessa 2.7.2019 päätetyt tilikorvaukset on maksettu.

 • Salaojitus- ja tiehankkeet ovat valmistuneet.

 • Valtaojituksissa viimeistely meneillään. Mm. kalkitus.

 •  
 • Päivitetty 27.11.2019/JC

Yhteystiedot