Kiiskilän tilusjärjestely

Toimitusnumero
1999-647555
Toimituslaji
Tilusjärjestely

Toimituksen kohteena on pääosa Sievin kunnan Kiiskilän kylän peltoalueesta.

Perustiedot

  • Toimitusalueen pinta-ala on 2350 ha, josta viljelysmaata 1410 ha.

Ajankohtaista

  • Toimitus on lopetettu 17.12.2019

  • Toimituksen tilikorvauksista on käsiteltävänä muutoshakemus maaoikeudessa.

  • Maanmittauslaitos on päättänyt Kiiskilän uusjakotoimituksessa maksettujen valtion varojen takaisinperinnästä, päätös 5.2.2020.  Päätös on tämän sivun liitteenä.

  • Maksuvelvollisille on lähetetty tieto kunkin omistamien kiinteistöjen maksuosuuksista.

  •  
  • Päivitetty 5.2.2020/JC

Yhteystiedot

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).