Maantien 148 parantaminen Keravalla

Toimitusnumero
2015-503669
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Kerava

Taustaa

Liikennevirasto on 30.10.2012 hyväksynyt maantien 148 parantamista koskevan tiesuunnitelman koskien Keravan kohtaa, päätös nro 859/0720/2012. Hyväksymispäätös on lainvoimainen.

Toimitusmenettely

Toimitusmenettely on maantielain mukainen. Tiesuunnitelman karttoja voi tarkastella sivun oikeassa laidassa olevien linkkien kautta.

Alkukokous ja haltuunotto (1.vaihe)

Alkukokous pidettiin tiistaina 26.5.2015 klo 9.00 alkaen Keravalla kaupunginhallituksen kokoushuoneessa, os. Kauppakaari 11, 04200 Kerava. Sivun oikean laidan linkin kautta löytyy ote alkukokouksen pöytäkirjasta.

Kokouksessa selostettiin toimitusmenettelyyn liittyvät asiat ja tehtiin kohteita koskien haltuunotto (maantielaki 56§), jonka jälkeen rakentamistoimenpiteiden aloittaminen on mahdollista. Toimitusmenettely on maantielain mukaisesti ns. kaksivaiheinen. Ensimmäisen vaiheen toimituksessa käsitellään lähinnä kohteidenkorvauksiin liittyvät asiat ja toisessa vaiheessa rakentamistoimenpiteiden päättymisen jälkeen mahdolliset aiheutuneet haitat ja vahingot.

Alkukokoukseen on kutsuttu myös melumittauskiinteistöjen omistajat, vaikka varsinaiset rakentamistoimenpiteet ja haltuunotto eivät heitä koskekaan.

Jatkotoimenpiteet alkukokouksen jälkeen

Alkukokokouksen jälkeen laaditaan toimituksen kohteista alustava toimituskartta. Pinta-alatietojen selvittyä aloitetaan toimitukseen liittyvät korvauskäsittelyt, joita koskeviin kokouksiin maanomistajat kutsutaan erikseen. Ennen loppukokousta maanomistajille toimitetaan kirjeitse ote toimituskartasta ja pinta-alat osoittavasta asiakirjasta. Maanomistajille varataan mahdollisuus kirjallisten korvausvaatimusten tekemiseen.

Mahdollisten korvausvaatimusten tekemistä varten toimitetaan karttaote ja pinta-alan osoittava asiakirja maanomistajille postitse syyskuussa 2015. Toimituskarttaluonnos on myös linkitetty tämän sivun oikeaan laitaan.

Ensimmäisen vaiheen toimituksen korvauksista

Alkukokouksen yhteydessä toimituksen hakija esitti, että yksityistiealueita koskevat korvauskysymykset jätettäisiin toisen vaiheen toimituksessa ratkaistaviksi siksi, että yksityisteiksi tarvittavat alueita ei ole tarkoituksenmukaista korvata kuin vain lopullisen tierakenteen vaatimalta osalta. Lisäksi esillä oli haltuunotetuista kohteista krikettikentän alue, jossa haltuunotto on tehty leveämpänä kuin mitä tierakenne lopullisesti toteutetaan. Myös tältä osin hakija esitti, että lopulliset korvaukset käsiteltäisiin vasta toisen vaiheen toimituksessa tietöiden valmistuttua.

Lunastustoimikunta tekee kaikkia korvausasioita koskevat päätökset kokouksessa.

Ensimmäisen vaiheen toimituksen 2015-503669 loppukokous (1. vaihe)

Toimituksen loppukokous pidetään Keravalla kaupunginhallituksen kokoushuoneessa tiistaina 22.12.2015 klo 9.00 alkaen, os. Kauppakaari 11, 04200 Kerava. Tässä kokouksessa käsitellään kohteidenkorvauksia koskevat kysymykset. Toimitus on saatettu loppuun.

Seuraavat vaiheet

Mahdollisia haitan- ja vahingonkorvauksia koskevat kysymykset käsitellään tietöiden valmistumisen jälkeen aloitettavassa toisen vaiheen toimituksessa, johon kutsutaan myös mm. melumittauskiinteistöjen omistajat. Tietyöt ovat kesken.

Yksityistiejärjestelyt

Syksyllä 2016 valmistuneita yksityistiejärjestelyjä Y1-Y7 (J9) koskevia asioita käsiteltiin ns. erillistoimituksessa nro 2016-530797, jonka kokous pidettiin 2.12.2016 klo 9.00 alkaen Keravalla Sampolan palvelukeskuksessa (os. Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava). Kokoukseen kutsuttiin ne maanomistajat, joita koskevat mainittuihin yksityistiejärjestelyihin välittömästi koskevat asiat (ks. suunnitelmakartta 3 sivuston oikeassa laidassa). Tiedustelut toimitusinsinööriltä.

Haitan- ja vahingonkorvaukset 2017-556683 (2.vaihe)

Toimituksen toisessa vaiheessa käsitellään kaikki mahdollisesti aiheutuneet haitan- ja vahingonkorvausasiat. Toimituksen alkukokous pidettiin Keravalla 17.1.2018 klo 9.15 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa, os. Kauppakaari 11, 04200 Kerava.

Kokouksessa annettiin määräaika korvausvaatimusten tekemiselle 20.2.2018 mennessä sekä käytiin läpi melumittauksen tuloksia. Mahdollisten korvausvaatimusten osalta korostettiin sitä, että erityisesti haitan- ja vahingonkorvausten sekä edunvalvontakorvauksen osalta vaatimukset kannattaa tehdä kirjallisena (sähköpostitse tai postitse). Vähäisten maapohjakoteiden osalta korvaukset käsitellään viran puolesta vaatimuksettakin. Lopulliset korvauspäätökset tehdään myöhemmin erikseen pidettävässä loppukokouksessa.

Melumittauksien osalta lisätietoa raportin yleisosasta linkitettynä tämän sivun loppuun. 

Jatkotoimenpiteet

Kirjallisten korvausvaatimusten saapumisen jälkeen lunastajalta pyydetään kirjallinen vastine. Tämän jälkeen lunastustoimikunta aloittaa loppukokousta varten korvauspäätösten valmistelun.

Asianosaiset kutsutaan loppukokoukseen erillisillä kutsukirjeillä. Loppukokous pidetään vuonna 2018.

Yhteystiedot

Toimitusmenettelyä koskeviin kysymyksiin vastaa toimitusinsinööri Tuomas Lehtonen, 040-592 7449 tai tuomas.lehtonen@maanmittauslaitos.fi; Tuomas Lehtonen, Maanmittauslaitos, Linnankoskenkatu 28, 06100 Porvoo.