Hyppää pääsisältöön

Ratatoimitus Iisalmi-Kuopio; rataosa 1805 Taipale-Lapinlahti

Toimitusnumero
2015-517523
Toimituslaji
Ratatoimitus
Kunta
Lapinlahti

Toimituksen tarkoitus

Liikenneviraston on hakenut ratatoimituksen mm. Iisalmesta - Siilinjärven kunnan raja väliselle rataosuudelle n:o 1805.  Kysymys on nykyisen rata-alueen piirirajojen selvittelystä. 

Toimituksen ensisijaisena tarkoituksena on nykyisen rautatiealueen rajojen selvittäminen.  Tässä 30.10.2015 vireille tulleessa toimituksessa käsitellään Iisalmi - Kuopio rataan kuuluva Taipale -Lapinlahti välinen rataosuus. Toimituksen kohteena on lunastusyksikkö Valtion rautatiealue 402-411-871-1 ja osa lunastusyksiköstä Valtion rautatiealue 402-412-871-5. Toimituksen kohdealue näkyy tämän sivun oikeassa reunassa kohtaan " Liitetiedostot" viedyistä kartoista.  Rata-alueen lunastusyksiköt on pakkolunastettu ja kartoitettu vuonna 1899.  Pakkolunastustoimituksen jälkeen rautatiealueen rajoilta on rajamerkkejä hävinnyt huomattavassa määrin.

Toimituksen yhteydessä käsitellään tarvittaessa tilusjärjestelyjä rata-alueeseen rajoittuvilla kiinteistöillä kiinteistöjaotuksen parantamiseksi.

Maastotyöt

Maanmittauslaitoksen kartoittajat tekevät toimituksen maastotyöt.  Maastotöitä tehdään kenttäkaudella 2016. Toimituksen maastotöiden yhteydessä mitataan tarkasti kaikki rata-alueelta löytyvät rajamerkit ja kadonneet rajamerkit korvataan uusilla.

Jatkotoimenpiteet

Toimituksessa pidetään myöhemmin kokous, jossa käsitellään maastomittausten perusteella tarpeelliseksi havaitut toimenpiteet kuten rajankäynnit.  Kokoukseen kutsutaan erikseen kaikki maanomistajat, joita asia koskee.  Liikennevirasto vastaa tämän toimituksen toimituskustannuksista.

Yhteystiedot

Lisätietoja maastotöistä antavat tarvittaessa kartoittajat Hannu Julkunen puh. 040 5865870 ja Risto Väisänen puh. 040 8017565. Toimitusmenettelyyn liittyviin kysymyksiin vastaa toimitusinsinööri Jukka Rissanen puh. 0400 719024.

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).