Hyppää pääsisältöön

Isohaara-Simojoki/Simojoki-Raasakka 2x110 kV voimajohto

Toimitusnumero
2020-644759
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Simo

Yleistä

Toimituksen tarkoituksena on voimansiirtoalueen lunastus. Valtioneuvosto on 16.12.2021 myöntänyt lunastusluvan Fingrid Oyj:lle pysyvän käyttöoikeuden hankkimiseen 2x110 kV sähkönsiirtojohtoa ja tiedonsiirtolaitteita varten Simon kunnassa. Lunastusluvan yhteydessä on lisäksi myönnetty ennakkohaltuunottolupa lunastusluvan mukaisiin alueisiin. Lunastuksen kohde jätetään vähemmän tärkeiltä osiltaan lunastustoimituksessa määrättäväksi lunastuslain 10 §:n mukaisesti.

Toimitus käsittää seuraavat voimajohdot:

  • Uusi 2x110 kV johto Simojoen sähköaseman ja Isohaara-Raasakka 110 kV voimajohdon välillä. Pituus n. 5 km. Johtoaukea pääosin 36 metriä leveä ja reunavyöhykkeet 10 metriä leveät (10+36+10m). Paikoittain johtoalue on leveämpi rinnakkaisten voimajohtojen takia. 
  • Johtojärjestelyt Simojoen sähköaseman ympärillä. Kyseiset johtojärjestelyt tehdään lunastuslain 72 a §:n perusteella. Johtoaukea 26 metriä leveä ja reunavyöhykkeet 10 metriä leveät (10+26+10m).

Hankkeen tarkoituksena on edistää tuulivoimahankkeiden liittämistä kantaverkkoon. Tuulivoiman liittäminen kantaverkkoon edellyttää uuden Simojoen sähköaseman sekä tarpeellisten liityntäjohtojen rakentamista.

Yleistä tietoa voimansiirtoalueen lunastustoimituksista löydät alla olevista linkeistä ja liitteistä.

Toimituksen aiemmat vaiheet

  • 16.12.2021: Lunastuslupapäätös
  • 13.1.2022: Alkukokous, ennakkohaltuunotto

Toimituksen tulevat vaiheet

Toimitusta on tarkoitus jatkaa rakennustöiden jälkeen, jolloin aloitetaan korvauskäsittely. Linjan on tarkoitus valmistua kesään 2022 mennessä.

Yhteystiedot

Lunastustoimikunta

  • Toimitusinsinööri Samu Viitanen (lunastustoimikunnan puheenjohtaja)
  • Puhelin 050 518 9007
  • Sähköposti etunimi.sukunimi[at]maanmittauslaitos.fi

Lunastaja

  • Erikoisasiantuntija Mikko Kuoppala, Fingrid Oyj
  • Puhelin 0500 799 599
  • Sähköposti etunimi.sukunimi[at]fingrid.fi
Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä). Henkilötietoja sisältävät asiakirjat (ml. pöytäkirjat) voidaan toimittaa pyynnöstä tietosuojalain sallimalla tavalla.