Hyppää pääsisältöön

Yhteisen alueen jako, Jormaskylä-Korholanmäki yhteinen alue, Sotkamo

Toimitusnumero
2021-660371
Toimituslaji
Muut toimitukset
Kunta
Sotkamo

Toimituksessa käsitellään Terrafame Oy:n hakemus yhteisen alueen 765-876-8-1 Jormaskylä-Korholanmäki yhteinen alue jakamisesta. Näillä verkkosivuilla julkaistaan tietoa toimituksen etenemisestä.

Toimituksessa ei ratkaista mihinkään lupiin (vesi- ympäristö- kaivos- tms. luvat) liittyviä asioita. Kokous ei ole myöskään yhteisaluelain mukainen osakaskunnan kokous, jossa asiat ratkaistaisiin äänestämällä. Päätökset toimituksessa tekevät asianosaisia kuultuaan toimitusinsinööri ja kaksi kiinteistötoimitusten uskottua miestä.

Toimituskokoukset

Toimituksen alkukokous pidetään 22.3.2023 klo 9.30 Break Sokos Hotel Vuokatissa, auditorio Kinos, Kidekuja 2, Sotkamo

Kokouksessa:

 • Toimitusmiehet kuulevat asianosaisia. Lausumia voi esittää kirjallisesti etukäteen.
 • Toimitusmiehet päättävät, voidaanko jakoa tehdä (edellytyksistä säädetään kiinteistönmuodostamislain 137 §:ssä).
  • Mikäli päätöstä ei voida antaa heti asian laajuuden takia, kokouksessa ilmoitetaan ajankohta, jolloin päätös annetaan.
  • Päätöksestä voi valittaa 30 päivän kuluessa sen julkistamisesta.
 • Päätetään mahdollisten seuraavien toimituskokousten tiedottamistavasta.
 • Myös muut toimitukseen liittyvät asiat voivat tulla käsiteltäväksi.

Kokouksen pöytäkirja lähetetään kokouskutsun saaneille osakkaille 14 päivän kuluessa kokouksesta. Lisäksi näillä sivuilla julkaistaan henkilötietoja sisältämätön versio samalla aikataululla.

Toimituksen jatkuminen alkukokouksen jälkeen

 • Mikäli edellytyksiä ei ole, toimitus jätetään sikseen eikä jakoa tehdä.
 • Mikäli edellytykset ovat olemassa, toimituksen 2. kokouksessa esitellään alueiden arviointi/jyvitys ja jakosuunnitelmaehdotus. Tähän annetaan mahdollisuus esittää muistutuksia, jonka jälkeen jakosuunnitelma vahvistetaan. Jakaminen toteutetaan jakosuunnitelman mukaisesti ja toimitus lopetetaan.
  • Jakosuunnitelmasta ja arvioinnista sekä muista toimituksessa päätetyistä asioista (lukuunottamatta edellytyspäätöstä) voi valittaa tässä vaiheessa.

Osallistuminen alkukokoukseen

Kokoukseen paikanpäällä osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan 15.3. mennessä (linkki poistettu 17.3.) kautta tai toissijaisesti toimitusinsinöörille (sähköposti, tekstiviesti tai puhelu).

Kokoukseen voi osallistua myös Teams-yhteydellä. Ilmoittautumiset tältä osin sähköpostitse toimitusinsinöörille 15.3. mennessä. Mahdolliset häiriöt tai katkokset yhteyksissä eivät johda kokouksen siirtämiseen tai asian uudelleen käsittelyyn.

Läsnäolijoiden kirjaus kokouspaikalla alkaa klo 9:00.

Kokouksen mahdollisesta peruuntumisesta sairastapauksen tai muun syyn takia ilmoitetaan kokousta edeltävänä päivänä toimituksen verkkosivuilla sekä kokouspäivänä kokouspaikalla. Samalla voidaan ilmoittaa kokouksen uusi ajankohta.

Toimitushakemus

Terrafamen Maanmittauslaitokselle jättämä toimitushakemus:

"Haetaan yhteisestä vesialueesta (765-876-8-1 Jormaskylä-Korholanmäki)osuuslukujen mukaista erottamista Terrafamen kaivospiirin sisäpuolisista sekä muiden Terrafamen omistamien maiden sisällä olevien yhteisien vesialueiden erottamista omaksi alueekseen. Liitteenä kartta.
Perusteena:
"Terrafamella on jo nykyisin kaivospiirin sisällä vahva vesistöjen käyttöoikeus kaivosluvan perusteella. Jako selkeyttää aluiden käyttöä, kun kaivospiirin sisällä olevat vesialueet ovat yhtiön omistuksessa. Tälläkään hetkellä osakaskunnalla ei ole mahdollisuuksia harjoittaa kalastusta tai kalakannan hoitoa kaivospiirin sisällä. Erottamisesta ei aiheudu muille osakkaille haittaa. Jako lisää muiden osakkaiden osuutta kaivospiirin vaikutusalueen ulkopuolella. Jako ei aiheuta osakaskunnan vesialueiden pirstoutumista."
Tuhkakylä 16.3.2021 Joni Lukkaroinen"

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri: Seppo Järvinen, maanmittausinsinööri (DI), Maanmittauslaitos Kajaani, 050-5025375, seppo.jarvinen[ät]maanmittauslaitos.fi

Muokattu 17.3.2023 SJä

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).