Hyppää pääsisältöön

Niskan liikennepaikan rakentaminen

Toimitusnumero
2021-665001
Toimituslaji
Ratatoimitus
Kunta
Utajärvi

Ratatoimitus on tullut vireille Väyläviraston hakemuksesta. Hakemus koskee ratahanketta, jossa rakennetaan uusi Niskan liikennepaikka. Toimitus perustuu Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin 14.12.2020 hyväksymään Niskan ja Utajärven liikennepaikkojen ratasuunnitelmaan. Hyväksymispäätös (TRAFICOM/538697/05.02.03.02/2020) on lainvoimainen.

Hankkeessa rakennetaan uusi kohtauspaikka ja muodostuu uusi Niskan liikennepaikka. Tästä aiheutuu maa-alueiden lunastuksia, Poikalan tasoristeyksen poisto sekä vähäisiä ratasuunnitelmassa selostettuja vaikutuksia.

Ratatoimitusta tarvitaan rautatietä varten tarvittavien alueiden ja oikeuksien lunastamiseksi sekä lunastuskorvausten määräämiseksi. Ratatoimituksessa käsitellään tarvittavat rajankäynnit ja yksityisteiden järjestelyt.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi haltuunottokokous korvattiin kirjallisella menettelyllä ja lunastustoimikunta antoi haltuunottopäätöksen 6.8.2021. Siten radanpitäjällä on oikeus aloittaa rakennustyöt ratasuunnitelmassa osoitetuilla alueilla. Päätöstä edeltänyt haltuunottomenettelyyn liittyvä maanomistaja- ja asianosaistiedote lähetettiin 29.6. ja se on luettavissa tämän sivun alaosasta. Haltuunottoalueet on merkitty maastoon sinipäisillä puupaaluilla kesällä 2021. Haltuunottoalueiden omistajille on lähetetty lisäksi kuvioluettelot ja kartat haltuunotettavista alueista tiedotekirjeen liitteenä.

Hankkeen eteneminen, alustava aikataulu

Rakentamishanke alkaa talvella/keväällä 2022 ja jatkuu arviolta 11/2022 asti. Tämän jälkeen tehdään ratatoimituksen lopulliset maastotyöt (lunastettavien alueiden merkintä oranssinvärisillä rajapyykeillä ja muovipaaluilla) ja pidetään tarvittavat toimituskokoukset. Kokouksista tiedotetaan erikseen kutsukirjeillä asianosaisille. Kokouksissa mm. todetaan lunastuksesta aiheutuneet menetykset, haitat ja vahingot sekä päätetään niiden korvaamisesta.

Tietoa haltuunottoalueiden puuston poistosta

Hanke vastaa puuston poistosta. Runkopuut kasataan kiinteistökohtaisesti rata-alueen ulkopuolelle ja poistettu puusto jää maanomistajan käyttöön/myytäväksi.

Muun irtaimen omaisuuden poisto

Mikäli haltuun otettavalla alueella on irtainta omaisuutta (esim. koristekasvillisuutta), jonka haluatte siirtää talteen, tulee siirto tehdä ennen rakennustöiden käynnistymistä.

Vahingot ja ongelmatilanteet rakentamisen aikana

Rakentamisen yhteydessä kiinteistöillä mahdollisesti tapahtuvista vahingoista tulee olla välittömästi yhteydessä urakoitsijan edustajaan. Rakentamisen aikana voi olla mahdollista suorittaa korjaavia toimenpiteitä ja ainakin estää lisävahinkojen syntyminen.

Mahdolliset vahingot tulee dokumentoida muistiinpanoin ja valokuvin. Vahinkojen asianmukainen dokumentointi helpottaa rakentamisen jälkeen jatkuvaa ratatoimituksen korvauskäsittelyä.

On syytä huomioida, että rakentamisen päättymisen jälkeen ratatoimituksen korvauskäsittelyssä ei hanketta voida määrätä tekemään työsuorituksia, vaan kaikki vaatimukset käsitellään siinä vaiheessa korvauskysymyksinä.

Korvaukset

Lunastuksesta aiheutuvista korvauksista päätetään ratahankkeen valmistumisen jälkeen toimituksen loppukokouksessa. Asianosaisella on kuitenkin oikeus vaatia lunastettavasta omaisuudesta ennakkokorvausta. Ennakkokorvausta voidaan pääsääntöisesti määrätä 3/4 lunastuskorvauksen arvioidusta likimääräisestä määrästä. Korvauksille, ennakkokorvauksia lukuunottamatta, maksetaan 6 %:n vuotuinen korko haltuunotosta (päätöksen antamispäivä) lukien. Poikalan tasoristeyksen poistamisesta aiheutuvien haittojen korvaus käsitellään hankkeen valmistumisen jälkeen.

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri: Seppo Järvinen, Maanmittausinsinööri (DI), Maanmittauslaitos Kajaani, 050-5025375, seppo.jarvinen[ät]maanmittauslaitos.fi

Väyläviraston edustaja ratatoimituksessa: Kari Viik, Ramboll CM Oy, 040-765 5228, kari.viik[ät]ramboll.fi (Huom! Numero väärin haltuunottokirjeessä ja -päätöksessä)

Rakennuttajakonsultin maankäytön asiantuntija: Jussi Juntunen, 040 147 5566, jussi.juntunen[ät]welado.fi

Väyläviraston projektipäällikkö: Vesa Pakarinen, 0295 343149, vesa.pakarinen[ät]vayla.fi

Urakoitsijan yhteyshenkilö: Tämä kohta täydennetään, kun urakoitsija on tiedossa.

muokattu 12.8.2021 SJä