Hyppää pääsisältöön

Viitajärvi - Pyhänselkä 400 kV voimajohto (Aurora-linja)

Toimitusnumero
2021-681446, 2021-681447, 2021-681449
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Muhos
Oulu
Ii
Simo
Keminmaa
Tornio

Yleistä

Toimituksen tarkoituksena on voimansiirtoalueen lunastus. Valtioneuvosto on 28.4.2022 myöntänyt Fingrid Oyj:lle lunastusluvan pysyvän käyttöoikeuden hankkimiseen 400 kV sähkönsiirtojohtoa ja tiedonsiirtolaitteita varten Muhoksen, Oulun, Iin, Simon, Keminmaan ja Tornion kunnissa. Lunastusluvan yhteydessä on lisäksi myönnetty ennakkohaltuunottolupa lunastusluvan mukaisiin alueisiin. Lunastuksen kohde jätetään vähemmän tärkeiltä osiltaan lunastustoimituksessa määrättäväksi lunastuslain 10 §:n mukaisesti.

Voimalinjahankkeessa rakennetaan uusi 400 kV voimajohto Viitajärven sähköaseman ja Pyhänselän sähköaseman välille. Voimajohdon varrelle rakennetaan samanaikaisesti kaksi sähköasemaa, Simojoen sähköasema Simoon ja Hervan sähköasema Iihin. Voimajohdon pituus on noin 156 kilometriä. Voimajohdon johtoaukea on pääosin 42 metriä leveä. Johtoaukean kummallakin puolella on 10 metriä leveät reunavyöhykkeet, joilla puuston kasvua on rajoitettu. Rakennusrajoitus koskee koko johtoaluetta reunavyöhykkeineen.

Fingrid suunnittelee yhteistyössä Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnätin kanssa kolmannen 400 kV voimajohdon rakentamista Muhoksen Pyhänselästä Keminmaan kautta Ruotsin puolelle Messaureen. Viitajärvi-Pyhänselkä voimajohtoyhteys on osa tätä kokonaisuutta, jolla on tarkoitus kasvattaa rajansiirtokapasiteettia Ruotsin ja Suomen välille.

Viitajärvi - Pyhänselkä 400 kV voimalinjahanke on jaettu kolmeen toimitukseen seuraavan kuntajaotuksen perusteella:

 • 2021-681446: Muhos ja Oulu
 • 2021-681447: Ii
 • 2021-681449: Simo, Keminmaa ja Tornio

Johtoaluekuvat ja karttaluonnokset ovat verkkosivun liitteenä. Yleistä tietoa voimansiirtoalueen lunastustoimituksista löydät alla olevista linkeistä ja liitteistä.

Toimitusten aikaisemmat vaiheet

 • 28.4.2022: Lunastuslupapäätös
 • 24.5.-14.6.2022: Alkukokoukset ja ennakkokorvauspäätökset

Toimitusten tulevat vaiheet

Voimansiirtoalueiden ennakkohaltuunotot käsiteltiin touko-kesäkuussa 2022, joissa Fingrid Oyj:lle myönnettiin oikeus ottaa alueet haltuun tulevia rakennustöitä varten. Linjan rakentaminen alkaa puuston poistolla kesäkuussa 2022. Voimalinjan on tarkoitus valmistua vuoden 2024 aikana. Lisätietoja hankkeen aikataulusta saat lunastajalta.

Lunastustoimitusta jatketaan viimeistään rakennustöiden jälkeen, jolloin aloitetaan korvauskäsittely.

Yhteystiedot

Lunastustoimikunta

 • Toimitusinsinööri Samu Laululehto (lunastustoimikunnan puheenjohtaja)
 • Puhelin 050 518 9007
 • Sähköposti etunimi.sukunimi[at]maanmittauslaitos.fi

Lunastaja

 • Erikoisasiantuntija Mikko Kuoppala
 • Puhelin 0500 799 599
 • Sähköposti etunimi.sukunimi[at]fingrid.fi
Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä). Henkilötietoja sisältävät asiakirjat (ml. pöytäkirjat) voidaan toimittaa pyynnöstä tietosuojalain sallimalla tavalla.