Hyppää pääsisältöön

Pasila-Riihimäki liikenteellisen välityskyvyn nostaminen vaihe 2, välillä Hyvinkää-Riihimäki

Toimitusnumero
2022-684821
Toimituslaji
Ratatoimitus
Kunta
Hyvinkää

Taustaa

Toimituksen tarkoituksena on suorittaa ratatoimitus, joka perustuu Traficomin 3.6.2021
hyväksymään ratasuunnitelmaan (päätös TRAFICOM/272275/05.02.03.02/2021). Tämän
toimituksen kohteet sijaitsevat Hyvinkään kaupungin alueella.


Hakemuksessa nimetty kohde on "Pasila-Riihimäki liikenteellisen välityskyvyn nostaminen
vaihe 2, välillä Hyvinkää-Riihimäki".

Toimitusmenettely

Toimitusmenettely on ratalain mukainen.

Ensimmäisenä vaiheena tehdään tulevaan haltuunottoon liittyviä maastomittauksia ja -paalutuksia alkukesästä 2022. 

Alkukokous ja haltuunotto

Toimituksen alkukokous pidettiin pe 2.9.2022 Hyvinkään kaupungintalon tiloissa.

Toimituksen hakija esitti ns. kaksivaiheista ratatoimitusmenettelyä. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että kohteiden korvaukset (mm. maapohja ja kasvillisuus) korvataan ensimmäisen vaiheen toimituksessa nk. viran puolesta, vaikka erillistä korvausvaatimusta ei olisi tehtykään. Erityisistä kohteista kannatta tehdä kuitenkin yksilöity korvausvaatimus.

Alkukokouksessa Väyläviraston edustaja kertoi Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen-hankkeesta, esitelty aineisto julkaistaan näillä sivuilla. Kokouksessa käytiin läpi myös ratatoimituksen toimitusmenettelyä sekä yleisellä tasolla toimitukseen liittyvästä maanhankinnasta ja selostettiin esim., miten menetellä haltuun otettavalla alueella olevan omaisuuden poistamisesta. Käytiin läpi myös lyhyesti melumittausten suorittamistavat. Esitetty aineisto julkaistaan julkaistaan näillä sivuilla.

Alkukokouksessa päätettiin korvausvaatimuksista seuraavaa:

Korvauskäsittely aloitetaan lähettämällä kaikille haltuunoton mukaisten kiinteistöjen maanomistajille korvausvaatimuslomake sekä kiinteistökohtaiset karttaotteet ja pinta-alatiedot. Pääsääntöisesti haitan- ja vahingonkorvaukset käsitellään vasta toisen vaiheen (II-vaihe) toimituksessa rakennustöiden valmistumisen jälkeen.
Korvausvaatimuksen tekemiselle annetaan n. kuukauden pituinen määräaika. Ne voi toimittaa toimitusinsinöörille sähköpostitse (tai tavallisena maapostina); tarkemmat ohjeet korvausvaatimuslomakkeessa. Lunastajan vastineen antamiselle annetaan määräaika erikseen.

Seuraavasta kokouksesta tiedotetaan erikseen.

Maanomistajat voivat halutessaan pyytää lisäkatselmuksen omalle kiinteistölleen.

Myöhemmin rakentamistoimenpiteiden valmistuttua käynnistetään toimitus mahdollisia haitan- ja vahingonkorvausasioita koskien (II-vaihe).

Alkukokouksessa haltuunottokatselmus julistettiin päättyneeksi eli kokouksen yhteydessä tehtiin ratalain 46 §:n mukainen haltuunotto, jonka perusteella rakennustyöt voivat käynnistyä.

Suunnitelmakartta-aineistoa

Kuntakohtainen suunnitelmakartta-aineisto on julkaistu tämän sivuston alalaitaan.

Alustava toimituskartta

Alustava toimituskartta on julkaistu tämän sivun alalaitaan. 

Lisätietoa

Toimitukseen liittyvää aineistoa lisätään tälle sivustolle toimituksen kuluessa. 

Lisätietoa hankkeesta:

Rakennuttaja eli Väylävirasto

Projektipäällikkö Riitta Parviainen; riitta.parviainen@vayla.fi, puh. 0295 34 3034

Maanhankinta Uudenmaan ELY-keskus

LandPro Oy Katja Palmu; puh. 040 593 3486, katja.palmu@landpro.fi 

Maanhankintavastaava Merja Rajala; puh. 0295 021 332, merja.rajala@ely-keskus.fi

Lisätietoa toimitusmenettelystä antaa toimitusinsinööri, yhteystiedot alla. 

Toimitusinsinööri Teppo Rantanen, Maanmittauslaitos, Hämeenlinnan palvelupiste, Koulukatu 13 13100 Hämeenlinna

puh. 040 829 0257, teppo.rantanen@maanmittauslaitos.fi

 

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).