Hyppää pääsisältöön

Valtatie 5 parantaminen välillä Juva Nuutilanmäki - Vehmaa. Maantietoimituksen II-vaiheen toimitus.

Toimitusnumero
2022-688953
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Juva

Hankkeesta

Kyseessä on valtatie 5:n rakentaminen ja parantaminen välillä Juva Nuutilanmäki - Vehmaa.

Maantieksi tarvittavat maa-alueet on lunastettu Maanmittauslaitoksen suorittamassa maantielain mukaisessa ensimmäisen vaiheen (I-vaihe) tietoimituksessa.

Tämä toimitus koskee toisen vaiheen (II-vaihe) maantietoimitusta välillä Juva Nuutilanmäki - Vehmaa. 

Toimituksen tarkoitus

Maantietoimituksen ns. I-vaiheessa ennen maantien rakentamisen aloittamista käsiteltiin tiealueiden haltuunotto sekä maapohja, puusto ym. välittömät maantiealueiden lunastamisesta johtuvat korvaukset. 

II-vaiheen maantietoimituksen tarkoituksena on käsitellä mm. lunastettavien alueiden lopullinen määrittäminen, tarvittavat rajankäynnit
tarvittavien rasiteoikeuksien perustaminen (mm. laskuojat).

Lisäksi maantietoimituksen II-vaiheen toimituksessa käsitellään erityisesti maantiestä ja sen rakentamisesta aiheutuneet haitan- ja vahingonkorvaukset.

Kiinteistöjen omistajille varataan mahdollisuus esittää korvausvaatimuksia kiinteistöille maantiestä mahdollisesti aiheutuneista haitoista ja vahingoista. Kokouksessa annetaan määräaika kiinteistön omistajien korvausvaatimuksille.

Alkukokous 

Toimituksen alkukokous pidettiin tiistaina 19.12.2023 Juvan kunnanvirastolla. 

Alkukokouksessa käytiin läpi toimituksen tarkoitusta, toimitusmenettelyä, II-vaiheen korvausperusteita sekä jatkotoimenpiteitä. Kiinteistöjen omistajille taikka muille mahdollisille asianosaisille varataan mahdollisuus esittää korvausvaatimuksia kiinteistöille maantiestä mahdollisesti aiheutuneista haitoista ja vahingoista ja alkukokouksessa annettiin määräaika kiinteistön omistajien korvausvaatimuksille.

Määräaika korvausvaatimuksille

Kirjalliset korvausvaatimukset pyydetään toimittamaan toimitusinsinöörille viimeistään 31.3.2024.  Korvausvaatimuksen voi toimittaa alla olevilla yhteystiedoilla sähköpostitse taikka kirjepostina. Korvausvaatimuksen voi toimittaa myös Maanmittauslaitoksen Mikkelin toimipisteen asiakaspalveluun toimitusinsinöörille osoitettuna, os. Jääkärinkatu 14, 2. krs. Asiakaspalvelu on avoinna ma-ke klo 9-16.15.

Alla olevissa liitetiedostoissa on mm. korvausvaatimuslomake, jota voitte tarvittaessa käyttää apuna korvausvaatimuksen laatimiseen. Korvausvaatimuksen voi kuitenkin laatia myös kirjallisena vapaamuotoisesti. 

Melumittauspyynnöt

Mahdolliset melumittauspyynnöt pyydetään toimittamaan toimitusinsinöörille viimeistään 15.2.2024. Maantietoimitukseen liittyviä melumittauksia tullaan suorittamaan kevään aikana. Mittausten suorittamisesta tiedotetaan erikseen niille kiinteistöjen omistajille, joiden alueella mittauksia tullaan tekemään.

Jatkokokoukset

Toimituksessa pidetään yksi tai tarvittaessa useampia jatkokokouksia, jossa käsitellään ja päätetään lopulliset korvaukset. Jatkokokouksista tiedotetaan erikseen.

Yhteystiedot

Maantietoimitus, toimitusinsinööri

Timo Viitakoski, Maanmittauslaitos
Jääkärinkatu 14
50100 Mikkeli
040 - 523 3873
timo.viitakoski@maanmittauslaitos.fi

Tienpitäjän edustaja toimituksessa

Maanhankinta- korvaus- ja lunastusasiat,  ELY-keskuksen yhteyshenkilö
Ari Vainio,  maanhankintavastaava

050 478 7867
ari.vainio@ely-keskus.fi