Hyppää pääsisältöön

Alueellinen yksityistietoimitus 2023-706561

Toimitusnumero
2023-706561
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Jokioinen

Alueellinen yksityistietoimitus 2023-706561

Toimitus on lopetettu 27.2.2024. Toimituskokouksessa päätetyt muutokset  käyttöoikeusyksiköihin ja toimituskarttaan sekä toimituksen pöytäkirja on lisätty, liitteet sivun alareunassa.

 

Maanmittauslaitoksen ( MML )  tehtäviin kuuluu muun muassa kiinteistörekisterin ylläpito ja sen perusparantaminen. Koska kiinteistörekisteriin merkityistä tieoikeuksista löytyy myös puutteita, Maanmittauslaitos täydentää kiinteistörekisteriä tieoikeuksien osalta valtion varoin suoritettavilla alueellisilla yksityistietietoimituksilla.

Alueellisen yksityistietoimituksen tavoitteena on järjestellä liitekartalle merkityn alueen kiinteistöjen kulkuoikeudet vastaamaan niiden todellisia kulkutarpeita ottaen huomioon alueella jo ennestään oleva tieverkko. Kiinteistörekisteriin saadaan näin vahvistetuiksi kiinteistöille tarpeelliset tiet.

Tämä alueellinen yksityistietoimitus käsittää alueen, mikä rajoittuu idässä valtatiehen 2, Lammintiehen ja Rehtijärventiehen,  lännessä  Humppilantiehen ja Jokioisten kunnan asemakaava-alueeseen ja etelässä Loimijokeen.

Toimituksessa ei käsitellä tieoikeuksien perustamisia uuteen paikaan ilman maanomistajien sopimusta, eikä teitä / tieoikeuksia joissa ilmenee epäselvyyttä tai ristiriitaisuutta.

Koska kysymyksessä on kiinteistörekisterin selventämiseksi käytössä olevan tieverkoston inventointi ja perusparantaminen, tieverkolla ei toimituksessa määrätä eikä käsitellä tienpidon yksiköintejä.

Tietoimituksen kohteena olevalta alueelta tarpeettomat vanhat tieoikeudet lakkautetaan.

Maanmittauslaitos laatii lopullisen tieverkoston järjestelysuunnitelman alueelle ja pitää toimituksen loppukokouksen jonka ajasta ja paikasta tullaan erikseen tiedottamaan lehtikuulutuksella sekä kutsukirjeillä kaikille maanomistajille

Ennen loppukokousta MML:n henkilöstö tekee alueella maastokatselmuksia.

Alueellisesta yksityistietoimituksesta on olemassa informaatiovideo osoitteessa https://dreambroker.com/channel/zhvg05g7/4s3vyqyk

Toimitukseen osallistuminen:

Toimitukseen kutsutaan kaikki, joiden oikeutta toimitus koskee. Asianosaisten poissaolo ei estä toimituksen suorittamista.

 

Maanmittauslaitos / Hämeenlinnan palvelupiste, Koulukatu 13, 13100 Hämeenlinna.

 

 

Yhteydenotot:

Toimitusinsinööri:      Jukka Aaltonen  puh 040 5003909

sähköposti:                jukka.au.aaltonen@maanmittauslaitos.fi

Liitteet

 

 

 

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).