Hyppää pääsisältöön

Alueellinen yksityistietoimitus Hattula 12

Toimitusnumero
2023-713686
Kunta
Hattula

Yleistä

Maanmittauslaitoksen tehtäviin kuuluu muun muassa kiinteistörekisterin perusparantaminen. Koska kiinteistörekisteriin merkittyjen tieoikeuksien kohdalla on puutteita, Maanmittauslaitos täydentää kiinteistörekisteriä tieoikeuksien osalta valtion varoin suoritettavilla alueellisilla tietoimituksilla.

Alueellisen yksityistietoimituksen tavoitteena on järjestellä liitekartalle merkityn alueen kiinteistöjen kulkuoikeudet vastaamaan niiden todellisia kulkutarpeita ottaen huomioon alueella jo ennestään oleva tieverkko. Kiinteistörekisteriin saadaan näin vahvistetuiksi kiinteistöille tarpeelliset viralliset tiet.

Toimituksessa ei tulla käsittelemään sellaista tieoikeuden perustamista, joka kohdistuisi uuteen alueeseen, jossa ei ole olemassa tietä. Lisäksi toimituksessa ei tulla käsittelemään sellaista tieoikeuden perustamista, jossa ilmenee epäselvyyttä tai ristiriitaisuutta.

Tietoimituksen kohteena olevalla alueella sijaitsevat mahdolliset tarpeettomat tieoikeudet tullaan lakkauttamaan.

Koska kysymyksessä on käytössä olevan tieverkoston inventointi ja perusparantaminen kiinteistörekisteriin, ei toimituksessa määrätä tienpidon yksiköintiä (osittelua).

Maanmittauslaitos laatii kiinteistörekisterin, kartta- ja ilmakuvatarkastelun sekä maastokatselmuksen perusteella alueen tieverkoston järjestelysuunnitelmakartan (löytyy sivun alareunassa olevasta linkistä) ja pitää toimituksen loppukokouksen.

Jos kiinteistönne rajoittuu yleiseen tai tiekunnan tiehen (yksityistiehen) ja sillä on liittymä tai, kiinteistönne sijaitsee asemakaava-alueella ja kuljette kaavan mukaisia katualueita, kiinteistönne tieoikeudet ovat kunnossa.

 

Toimituskokous

Aika:  keskiviikko 6.3.2024   klo 10

Paikka: Juteinitalo,  Kauppatie 3, 13720 Hattula

 

Yhteystiedot

Toimitusvalmistelija: Tiina Tähtiaho                                                                         

040 8017352                                                                

tiina.tahtiaho@maanmittauslaitos.fi                     

 

Toimitusinsinööri: Elisabet Holma

040 537 6779

elisabet.holma@maanmittauslaitos.fi

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).