Hyppää pääsisältöön

Yhteisten vesialueiden yhdistäminen (Puumalan kirkonkylän ok)

Toimitusnumero
2023-716648
Toimituslaji
Muut toimitukset
Kunta
Puumala

Toimituksen tarkoitus

Osakaskuntien tekemien päätösten mukaisesti on yhdistetty osa Junninmäen, Liimattalan, Jussolan, Kauppilan ja Sorniemen osakaskuntien alueista Puumalan kirkonkylän osakaskuntaan. 

Toimitus on rekisteröity kiinteistörekisteriin 18.10.2023

Yhdistetyt yhteiset alueet Puumalan kunnassa:

623-408-876-1  Junninmäen osakaskunta (vain Korkiasaaren palsta),
623-420-876-1  Liimattalan osakaskunta (vain Kotkatsaaren palstan länsipuoli),
623-423-876-2  Jussolan osakaskunta (vain Malosen- ja Syrjäjärven, Monnan- ja Totlammen ja Tetrinselän palstat),
623-876-5-0       Kauppilan osakaskunta (vain Vääräjärven, Ketveleensaaren ja Lehmäinselän palstat)
623-876-11-0    Sorniemen osakaskunta (vain Haukilammen, Jousjärven, Litmonlammen ja Litmonlahden palstat),
623-876-16-1    Puumalan kirkonkylän osakaskunta.

Yhteisten alueiden omistajat eli osakaskunnat ovat kokouksissaan päättäneet yhdistää alueitaan. Näiden päätösten perusteella on yhdistetty yllä mainitut yhteiset vesialueet yhdeksi yhteiseksi vesialueeksi. Yhdistämällä muodostuneelle alueelle vahvistettiin osakasluettelo. Osakkaina eli omistajina ovat kaikki yhdistettävien yhteisten alueiden osakastilojen omistajat.

Toimituskokous

Osakaskuntien kokouspäätösten lisäksi yhdistymisen virallistuminen edellyttää asian käsittelyä maanmittaustoimituksessa. Asian käsittelemiseksi pidetään toimituskokous, jossa esitellään vesialueet ja käsitellään mm. yhdistymisperiaatteet ja vahvistetaan uusi osakasluettelo.

Toimituskokous on pidetty 7.9.2023 Puumalan kunnantalon valtuustosalissa (Keskustie 14, Puumala). Kokouksessa ei tehty muutoksia liitteissä esiteltyihin asioihin.

Osakasluettelo

Yhteinen alue kuuluu kiinteistöille yhteisesti. Sen omistajia ovat osakaskiinteistöjen omistajat yhdessä, he muodostavat osakaskunnan eli omistajayhteisön. Yhteisen alueen osakaskiinteistöt selviävät osakasluettelosta. Osakasluettelo näkyy kunkin yhdistyvän alueen kiinteistörekisteriotteessa. Kaikki kiinteistöt, joihin kuuluu osuus johonkin yhdistettävistä vesialueista, ovat osakaskiinteistöinä uudessa yhdistetyssä vesialueessa.

Kun yhdistyminen tehdään eli muodostetaan uusi yhteinen alue, sille vahvistetaan osakasluettelo. Vaikka osakastilojen osuuden suuruutta ilmaisevat osuusluvut muuttuvat, niin osuus suhteessa muihin tiloihin ei muutu. Osakaskuntien tekemien päätösten mukaan uusi osakasluettelo laaditaan pinta-alaperusteisesti. Se tarkoittaa, että nykyiset osakasluettelot yhdistetään yhdistettävien alueiden pinta-alojen mukaisessa suhteessa. Yksittäisen osakastilan osalta tämä tarkoittaa, että jos tilan osuusluku vastaa nykyosakaskunnassa esim. yhtä hehtaaria vettä (laskennallisesti), niin uudessakin osakaskunnassa sen osuusluku vastaa yhtä hehtaaria vettä.

Katso uusien osakkaiden osakasluetteloluonnos sivun alalaidan linkistä. Luettelo on laadittu niin, että nykyisen Puumalan kirkonkylän osakaskunnan osakkaiden osuusluvut eivät muutu. Kirkonkylän osakaskuntaan yhdistyvien osakkaiden (Junninmäen, Liimattalan, Jussolan, Kauppilan ja Sorniemen osakkaat) osuusluvut on suhteutettu Puumalan kirkonkylän osakaskunnan osuuksiin pinta-alaperusteisesti. Luetteloluonnoksessa osakaskiinteistöt on lueteltu niiden kiinteistötunnuksen mukaisessa järjestyksessä. Jos olet saanut kutsukirjeen toimituskokoukseen, niin tilasi kiinteistötunnus näkyy kirjeen osoitesivulla. Kiinteistötunnuksen voit katsoa myös Karttapaikalta, tarkemmissa mittakaavoissa saat siellä kartoille näkyviin myös kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset.

Vesialueet

Puumalan kirkonkylän osakaskuntaan yhdistyviä alueita on noin 1000 hehtaaria. Yhdistettävät alueet näet alalaidan liitelinkeistä. Liitteenä on kooste toimituskokouksessa esiteltävistä asioista sisältäen karttaleikkeitä yhdistyvistä alueista. Huomioi, että eri karttaleikkeet ovat eri mittakaavoissa, eivätkä ne ole vertailukelpoisia keskenään. Liitteenä on myös karttoja toimituksessa muodostettavan uuden (yhdistetyn) Puumalan kirkonkylän osakaskunnan alueista. Osakaskunnan alueet näkyvät kartoilla punertavalla rasterilla. 

Yhteisten alueiden ja kiinteistöjen sijaintia voit selvittää myös Karttapaikalta. Voit hakea karttoja koko Suomesta mm. paikannimillä ja koordinaateilla. Voit hakea karttoja myös Paikkatietoikkunasta mm. paikannimen tai osoitteen perusteella.

Toimitusinsinööri    Pirjo Alkiomaa
Puhelinnumero       +358 40 755 6227
Sähköposti                pirjo.alkiomaa@maanmittauslaitos.fi