Hyppää pääsisältöön

Maantietoimitus (valtatie 5 yksityistiejärjestelyt Juva Hatsolan eritasoliittymä - Vehmaan eritasoliittymä)

Toimitusnumero
2023-722151
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Juva

Toimituksen tarkoitus

Toimituksen tarkoituksena on käsitellä valtatie 5:n (VT5) rakentamisesta aiheutuneet muutokset yksityistieyhteyksiin. Toimituksessa käsitellään VT5 tieväliä Juva Hatsolan eritasoliittymä - Vehmaan eritasoliittymä (tiesuunnitelman paaluväli 35800 - 39200). Lisäksi toimituksessa käsitellään nykyistä Hatsolantietä, jonka on tarkoitus lakata yleisenä maantienä ja siirtyä yksityistienä Hatsolantietä käyttävien kiinteistöjen käyttöön.
 

Valtatien rakentamisen johdosta vanhoja yksityisteitä on katkennut ja 
maantielle pääsyä varten olevia yksityistieliittymiä on siirtynyt. Kiinteistöille pääsyä varten on rakennettu korvaavia kulkuyhteyksiä VT5 linjauksen molemmin puolin. Lisäksi Hatsolan eritasoliittymästä on rakennettu uusi maantieyhteys (Vanha-Juvantie), joka korvaa nykyisen Hatsolantien osuuden maantienä.


Uusille rakennetuille yksityistieosille on tarpeen perustaa tarvittavat tieoikeudet niille kiinteistöille, joiden käyttöä varten tieosat ovat tarpeellisia. Tieoikeudet käsitellään pääsääntöisesti yksityisteiden niillä osilla, jotka on rakennettu VT5 rakennustöiden yhteydessä. Käsiteltävät tieosat on merkitty tiesuunnitelmassa Y-tunnuksella ja järjestysnumerolla (esim. Y23). Tarvittaessa kiinteistöille voidaan perustaa tieoikeuksia myös sellaisilla olemassa olevilla teillä, joita ei ole esitetty tiesuunnitelmassa, mutta joiden käyttäminen on tarpeen uudelle rakennetulle tieosalle pääsyä varten.

Toimituksessa perustetaan tai muutetaan tarpeellisin osin kiinteistöjen sekä tiekuntien tieoikeuksia, päätetään tieosien kunnossapitovastuista sekä perustetaan tarvittaessa uusia yksityisteiden tiekuntia. Lisäksi toimituksessa voidaan lakkauttaa vanhoja tarpeettomia tieoikeuksia.

Uusien yksityisteiden maapohja- ja puustokorvaukset (kohteenkorvaukset) on käsitelty pääosin varsinaisen maantietoimituksen 1. vaiheessa ennen valtatien rakentamisen aloittamista. Valtatien rakentamisen aiheuttamat mahdolliset haitat ja vahingot tullaan käsittelemään varsinaisen maantietoimituksen 2. vaiheen toimituksessa. 
 

Toimituskokous

Toimituskokous pidetään keskiviikkona 20.12.2023 alkaen klo 12.00 Juvan kunnanviraston valtuustosalissa, os. Juvantie 13, Juva. 

Liitteet

 

Yhteystiedot

Timo Viitakoski

Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli

040 - 523 3873

timo.viitakoski@maanmittauslaitos.fi

Päivitykset

Lisätty kokouskutsu ja kartta