Hyppää pääsisältöön

Tilaus aineistopalvelun kiinteistötiedoista - rekisterinpitokunta

Koko kunnan aineisto sisältää voimassaolevat ja lakanneet rekisteriyksiköt sekä rekisteriyksiköillä voimassaolevat määräalat ja käyttöoikeusyksiköt. Kaikista kohteista tulostetaan sekä ominaisuus- että sijaintitiedot.

Muuttuneet kohteet eli paluusanomat irrotetaan koko kunnan alueesta. Tiedostoon poimitaan rekisteriyksiköt, määräalat ja käyttöoikeusyksiköt, jotka ovat muuttuneet joko kunnan omassa rekisterinpidossa tai toisten rekisterinpitäjien toimesta. Tiedostoon voidaan poimia kohteet, joissa on tapahtunut vain ominaisuustietojen muutos tai vain sijaintitietojen muutos tai tiedostoon voidaan poimia kaikki joko sijainti- tai ominaisuustiedoiltaan muuttuneet kohteet. Tiedostoon poimitusta rekisteriyksiköstä, määräalasta ja käyttöoikeusyksiköstä esitetään aina sekä ominaisuus- että sijaintitiedot.

Rekisterinpidossa tehdyt muutokset (ylläpitotapahtumien rekisteröinnit) näkyvät aineistopalvelussa seuraavana päivänä. Perjantaina tehdyt muutokset näkyvät vasta maanantaina. Jos aineistoirrotus on tilattu esimerkiksi keskiviikoksi, se irrotetaan keskiviikon ensimmäisinä tunteina sen jälkeen, kun tiistaina rekisterinpidossa tehdyt muutokset ovat siirtyneet rekisteriin.

Aineistopalvelu (kiinteistörekisteri) on maksuton kiinteistörekisteriä pitäville kunnille.

Tilaajan tiedot
Ilmoita lisäksi ne henkilöt, joille lähetetään tiedotteita mahdollisista Aineistopalvelun (kiinteistörekisteri) muutoksista ja virhetilanteista. Ilmoita seuraavat tiedot: henkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
Koko kunnan aineisto kertairrotuksena
Haluan tilata koko kunnan aineiston kertairrotuksena. Syötä irrotusajankohdan päivämäärä muodossa: 21.2.2010.
Koko kunnan aineisto määrävälein
Syötä päivä, jolloin haluat koko kunnan aineistot (esim. 15).
Muuttuneet kohteet eli paluusanomat
Muuttuneista tiedoista aineisto irrotetaan koko kunnan alueesta. Aineisto voi sisältää kunnan omia muutoksia tai muiden tekemiä muutoksia. Muutokset jaetaan edelleen sijainti ja ominaisuusmuutoksiin.
Kunnan omat muutokset
Määrittele aineistoirrotuksien tiheys ja halutut ajankohdat *
Tiettyinä viikonpäivinä, merkitse päivä/t (esim. ma, ke tai ma-pe).
Tiettynä kuukauden päivänä (esim. 1 tai 15).
Määrittele, mitä muutoksia irrotukseen poimitaan **
Toisten tekemät muutokset
Määrittele aineistoirrotuksien tiheys ja halutut ajankohdat *
Tiettyinä viikonpäivinä, merkitse päivä/t (esim. ma, ke tai ma-pe).
Tiettynä kuukauden päivänä (esim. 1 tai 15).
Määrittele, mitä muutoksia irrotukseen poimitaan **
Aineistoirrotusten koordinaatisto
Määrittele, missä koordinaatistossa tiedot halutaan

*) Aineistoirrotuksia ei mene viikonloppuisin, vaan irrotus siirtyy aina lähimpään arkipäivään. Lauantaille osuva irrotus tehdään perjantaina ja sunnuntaille osuva irrotus maanantaina.

**) Muutoksista voit valita sijainti- tai ominaisuustietoja tai molempia koskevat muutokset. Kohteista (kiinteistö, määräala, käyttöoikeusyksikkö), jonka todetaan valittujen ehtojen mukaisesti muuttuneeksi, toimitetaan kuitenkin aina kaikki tiedot, siis sekä sijainti- että ominaisuustiedot. Valitse, minkä tiedon suhteen muuttuneet kohteet haluat aineistoirrotukseen. Jos esim. haluat käsitellä erikseen toisten tekemät sijainti- ja ominaisuusmuutokset, niin muutokset kannattaa tilata erikseen sijainti- ja ominaisuustietojen osalta.