Päärata: Pasila-Riihimäki välityskyvyn nostaminen, Kerava

Toimitusnumero
2015-519534
Toimituslaji
Ratatoimitus
Kunta
Kerava

Taustaa

Liikennevirasto on hakenut ratatoimitusta 18.11.2015 Maanmittauslaitokselta. Kyseessä on päärataa koskeva hanke, jossa kohteena on "Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen, 1. vaihe; Vantaa, Kerava, Järvenpää, Hyvinkää, Riihimäki". Tässä toimituksessa on käsiteltävänä hankkeen Keravaa koskeva osuus. Asiaa koskeva ratasuunnitelman hyväksymispäätös on annettu 5.11.2015.

Alkukokous

Toimitukseen liittyvä alkukokous pidettiin Keravalla 15.6.2016 klo 9.00 alkaen kaupunginhallituksen kokoushuoneessa, os. Kauppakaari 11, Kerava.

Alkukokouksesssa päätettiin, että toimitusmenettely on kaksivaiheinen.

Haltuunotto

Hakija on esittänyt, että alkukokouksen yhteydessä tehdään ratalain (2.2.2007/110) mukainen haltuunotto mahdollisine maastokatselmuksineen. Haltuunoton kohteet on merkitty oheiseen toimituskarttaluonnokseen punaisella värillä. Haltuunotto julistettiin päättyneeksi 15.6.2016.

Korvausvaatimukset

Kokouksessa kerrottiin toimitukseen liittyvistä korvausasioista. Tässä ns. ensimmäisen vaiheen toimituksessa käsitellään lähinnä kohteiden korvauksiin liittyvät asiat. Maanomistajille varattiin mahdollisuus kirjallisten korvausvaatimusten tekemiseen 15.8.2016 mennessä. Vaatimukset tulee toimittaa postitse tai sähköpostitse toimitusinsinöörille annettuun määräaikaan mennessä. Korvaukset maapohjasta käsitellään ilman vaatimustakin ns. viran puolesta.

Haittojen ja vahinkojen korvaukset käsitellään rakentamistoimenpiteiden valmistuttua erikseen kokouksissa, joihin maanomistajat kutsutaan erikseen.

Ensimmäisen vaiheen loppukokous

Ensimmäisen vaiheen toimituksen loppukokous on pidettiin Keravalla tiistaina 17.1.2017.

Jatkotoimenpiteet

Hankkeeseen liittyvä ns. toisen vaiheen toimitus, jossa käsitellään mahdolliset haitan- ja vahingonkorvausasiat, aloitetaan rakentamistoimenpiteiden valmistumisen jälkeen.

 

Toimitusmenettelyä koskevat tiedustelut: toimitusinsinööri Tuomas Lehtonen, Maanmittauslaitos, 040-592 7449

tuomas.lehtonen@maanmittauslaitos.fi

Tuomas Lehtonen, Maanmittauslaitos; Linnankoskenkatu 28 A, 06100 Porvoo

 

Liitteet