Hyppää pääsisältöön

Vastuullisuus on osa arkeamme

Ihmiset rakentavat tornia kahvikupeista.Vastuullisuus tarkoittaa Maanmittauslaitoksessa sitä, että ympäristön, ihmisten ja talouden hyvinvoinnin näkökulmat huomioidaan päätöksenteossa, tutkimuksessa, kehittämisessä sekä arjen työnteossa.

Maanmittauslaitos on sitoutunut omalta osaltaan edistämään Suomen vastuullisuustavoitteiden ja edelleen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Agenda 2030) toteutumista.

Vastuullisuuden periaatteitamme ovat avoin ja eettinen toiminta, sidosryhmien kunnioittaminen, lakien ja kansainvälisten toimintaperiaatteiden kunnioittaminen sekä toimet, joilla voimme edistää kestävän kehityksen periaatteita.

Maanmittauslaitoksen vastuullisuusraportti ja tietotilinpäätös vuodelta 2020

Vastuullisuusraportti vuodelta 2020 (pdf) kertoo, miten Maanmittauslaitoksen viime vuoden toiminta näyttäytyi vastuullisuuden näkökulmasta. Maanmittauslaitoksen tavoitteet ja teot on jaoteltu neljän uuden teeman alle: Yhteiskuntaa palveleva tieto, Hyvinvoivat ihmiset, Kestävä Ympäristö sekä Vastuullinen toimintatapa ja talous.

Tietotilinpäätös vuodelta 2020 (pdf) on osa Maanmittauslaitoksen vastuullista tiedon hallintaa ja raportointia. Siinä tehdään näkyväksi Maanmittauslaitoksen keskeiset periaatteet ja käytännöt, jotka koskevat vastuullista ja turvallista tietojen käsittelyä ja hyödyntämistä.

Yhteiskuntaa palveleva tieto

Maanmittauslaitos turvaa maanomistuksen ja luototusjärjestelmän ylläpitämällä kiinteistöjen ja osakehuoneistojen tietoja rekistereissään sekä huolehtimalla niiden omistusoikeuksien rekisteröinneistä ja kiinnityksistä. Lisäksi laitos ylläpitää maastotietoja ja tuottaa karttoja, ilmakuvia sekä laserkeilausaineistoja koko Suomesta. Maanmittauslaitoksessa tehdään myös kansainvälistä paikkatietoalan tutkimus- ja asiantuntijatyötä.

Lue lisää kuinka tietomme palvelevat yhteiskuntaa.

Hyvinvoivat ihmiset

Maanmittauslaitoksen sosiaalinen vastuu toteutuu muun muassa huolenpitona omasta henkilöstöstä, sisältäen esimerkiksi työterveyden ja -turvallisuuden, osaamisen kehittämisen ja työtyytyväisyyden. Sen lisäksi vastuu ulottuu ihmisiin myös organisaation ulkopuolella. Haluamme vaalia ja kehittää muun muassa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta vuorovaikutuksessa ulkoisten sidosryhmiemme kanssa. 

Lue lisää, miten toteutamme sosiaalista vastuuta.

Kestävä ympäristö

Maanmittauslaitoksessa tehdään työtä kestävän ympäristön puolesta kahdella tasolla. Ensinnäkin pyritään aktiivisesti pienentämään oman toiminnan aiheuttamaa kuormitusta ympäristölle. Toisaalta tunnistetaan myös Maanmittauslaitoksen omien tietojen ja osaamisen merkitys yhteiskunnan kestävän kehityksen mahdollistajana.

Lue lisää työstämme kestävän ympäristön puolesta.

Toimintatapa ja talous

Vastuullinen toimintatapa ja talous ovat vankka perusta Maanmittauslaitoksen toiminnalle. Luotettavuus kaikessa toiminnassa on jo pitkään ollut laitoksen vahvuus erilaisten sidosryhmäselvitysten perusteella. Julkishallinnossa taloudellinen vastuu on myös kestävää julkisten varojen käyttöä ja näin mahdollisimman vaikuttavan lisäarvon tuottamista kansalaisille ja yhteiskunnalle.

Lue lisää toimintavoistamme.

Vastuullisuuden kehittäminen

Maanmittauslaitoksessa kehitetään parhaillaan ensimmäistä vastuullisuusohjelmaa, jonka on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2021. Ohjelmassa kuvataan, mitä Maanmittauslaitoksen vastuullisuus on ja miten aiomme tulevaisuudessa siinä kehittyä.

Lue lisää vastuullisuustyöstämme.