Hyppää pääsisältöön

Voimalinja Kyröskoski - Paununperä

Toimitusnumero
2019-599978
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Hämeenkyrö
Ikaalinen

Lunastustoimitus koskee noin 34 km pituisen Kyröskoski-Paununperä 110 kV:n voimansiirtojohdon uusimista Hämeenkyrön kunnan ja Ikaalisten kaupungin alueilla.  Johto uusitaan ja linjaa varten tehdään uudet pylväät. Johtoalue pysyy pääosin samana, mutta pylväiden paikat muuttuvat. Toimitus perustuu Maanmittauslaitoksen 7.2.2019 myöntämään lunastuslupaan. Toimituksessa käsitellään Caruna Oy:n käyttöoikeuksien päivittäminen vastaamaan uusittavaa linjaa sekä käsitellään hankkeesta aiheutuvat korvaukset.

Alkukokous

Toimituksen alkukokous pidettiin 3.4.2019 Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen auditoriossa. Alkukokouksesta oli kokouskutsu lehdessä UutisOiva 14.3.2019 ja siitä oli tiedotettu kutsukirjein maanomistajille ja tiedossa olleille erityisen oikeuden haltijoille. Kokouksessa esiteltiin hanketta ja selostettiin toimituksen sisältöä sekä annettiin päätös ennakkohaltuunotosta. Ennakkokorvauksia ei vaadittu eikä määrätty. Haltuunotto tapahtui kaikilta osin 3.4.2019. Yleensä korvauksille lasketaan 6 % vuotuista korkoa haltuunotosta lukien. 

Voimalinjan pylväiden uusiminen on aloitettu jo Parkanon rajalta etelän suuntaan vanhan käyttöoikeuden ja maanomistajien kanssa tehtyjen haltuunottosopimusten perusteella.

Kyseisen vanhan linjan kohdalle on perustettu käyttöoikeudet ja määrätty niiden osalta korvaukset vuosina 2014 ja 2015 lopetetuissa lunastustoimituksissa tai osin jo 1970-luvun lunastuksessa.

Alkukokouksessa oli nähtävänä kartta uusittavasta voimalinjasta  sekä uusien pylväiden sijainnit. Uudet pylväät on osoitettu likimain  myös tämän sivun liitekartalla. Kartalla näkyy myös jo aikaisemmin lunastettu johtoaukea ja reunavyöhyke.

Linjan uusimistyö saatu valmiiksi. Toimituskarttaa laaditaan ja vuoden 2022 alkupuolella se lähetetään tiedoksi maanomistajille ja samalla varataan mahdollisuus korvausvaatimusten tekemiseen.

Tälle sivulle päivitetään toimitusta ja hanketta koskevia asioita.

Yhteystietoja:

Hakijan Caruna Oy:n edustaja: Jori Tervo, email: jori.tervo@caruna.fi, puh: 040 828 4907

Hankkeen urakoitsija on vaihtunut kesken hankkeen, tässä yhteystiedot:

TLT-Building Oy:n edustaja: Mikko Hakala, mikko.hakala@tltgroup.fi , puh: 040 713 1811

Työmaapäällikkö Mika Ahosmäki, puh: 040 713 1825. Hänelle yhteydenotot työnaikaisista ongelmatilanteista ja esim. kulkuväylien rikkoutumisista ja vahingoista.

Lunastustoimitusta hoitaa toimitusinsinööri Hannu Toola, Maanmittauslaitos, puh: 040 801 7397, email: hannu.toola@maanmittauslaitos.fi

 

 

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).