Hyppää pääsisältöön

Voimalinja Kyröskoski - Paununperä

Toimitusnumero
2019-599978
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Hämeenkyrö
Ikaalinen

Lunastustoimitus koskee noin 34 km pituisen Kyröskoski-Paununperä 110 kV:n voimansiirtojohdon uusimista Hämeenkyrön kunnan ja Ikaalisten kaupungin alueilla.  Johto uusitaan ja linjaa varten tehdään uudet pylväät. Johtoalue pysyy pääosin samana, mutta pylväiden paikat muuttuvat. Toimitus perustuu Maanmittauslaitoksen 7.2.2019 myöntämään lunastuslupaan. Toimituksessa käsitellään Caruna Oy:n käyttöoikeuksien päivittäminen vastaamaan uusittavaa linjaa sekä käsitellään hankkeesta aiheutuvat korvaukset.

Alkukokous

Toimituksen alkukokous pidettiin 3.4.2019 Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen auditoriossa. Kokouksessa esiteltiin hanketta ja selostettiin toimituksen sisältöä sekä annettiin päätös ennakkohaltuunotosta. Ennakkokorvauksia ei vaadittu eikä määrätty. Haltuunotto tapahtui kaikilta osin 3.4.2019. Yleensä korvauksille lasketaan 6 % vuotuista korkoa haltuunotosta lukien. 

Kyseisen vanhan linjan kohdalle on perustettu käyttöoikeudet ja määrätty niiden osalta korvaukset vuosina 2014 ja 2015 lopetetuissa lunastustoimituksissa tai osin jo 1970-luvun lunastuksessa.

Alkukokouksessa oli nähtävänä kartta uusittavasta voimalinjasta  sekä uusien pylväiden sijainnit. Uudet pylväät on osoitettu likimain  myös tämän sivun liitekartalla. Kartalla näkyy myös jo aikaisemmin lunastettu johtoaukea ja reunavyöhyke.

Linjan uusimistyö saatu valmiiksi. Alustava toimituskartta on valmistunut.

Toimitusta jatkettiin ns. välikokouksella, joka pidettiin 22.6.2022 klo 10 Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen auditoriossa, Eino Salmelaisen katu 20, Ikaalinen. 

Kokouskutsut lähetetään touko-kesäkuun vaihteessa. Kokouksessa voi esittää korvausvaatimuksia hankkeessa aiheutuneista haitoista tai vahingoista. Näitä voi olla esimerkiksi mahdollinen immissiohaitta tai työnaikaiset vahingot, joista on aiheutunut kustannuksia.  Mahdollisen korvausvaatimuksen voi toimittaa suoraan toimitusinsinöörille mieluiten sähköpostitse 10.8.2022 mennessä.

Yhteystietoja:

Hakijan Caruna Oy:n edustaja: Jori Tervo, email: jori.tervo@caruna.fi, puh: 040 828 4907

Hankkeen urakoitsija on vaihtunut kesken hankkeen, tässä yhteystietoja:

TLT-Building: Petri Konttimäki, petri.konttimaki@tltgroup.fi, puh. 040 8234233

TLT-Building Oy:n edustaja: Mikko Hakala, mikko.hakala@tltgroup.fi, puh: 040 713 1811

Työmaapäällikkö Mika Ahosmäki, puh: 040 713 1825. Hänelle yhteydenotot työnaikaisista ongelmatilanteista ja esim. kulkuväylien rikkoutumisista ja vahingoista.

Lunastustoimitusta hoitaa toimitusinsinööri Hannu Toola, Maanmittauslaitos, Kauppakatu 12, 39500 Ikaalinen, puh: 040 801 7397, email: hannu.toola@maanmittauslaitos.fi