Hyppää pääsisältöön

Alueellinen yksityistietoimitus Järvikylä, Porvoo

Toimitusnumero
2020-624513
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Porvoo

På svenska: https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/TN2020-624513 

Yleistä

Maanmittauslaitoksen tehtäviin kuuluu muun muassa kiinteistörekisterin perusparantaminen. Koska kiinteistörekisteriin merkittyjen tieoikeuksien kohdalla on puutteita, Maanmittauslaitos täydentää kiinteistörekisteriä tieoikeuksien osalta. Tämä alueellinen tietoimitus suoritetaan valtion varoin.

Alueellisen tietoimituksen tavoitteena on järjestellä toimitusalueen kiinteistöjen kulkuoikeudet vastaamaan kiinteistöjen todellisia kulkutarpeita. Toimituksessa otetaan huomioon alueella ennestään oleva tieverkko. Kiinteistörekisteriin ja toimituskartalle saadaan näin vahvistetuiksi kiinteistöjen tarpeelliset viralliset tiet.

Toimituksessa ei käsitellä sellaista tieoikeuden perustamista, joka kohdistuisi uuteen alueeseen. Lisäksi toimituksessa ei tulla käsittelemään sellaista tieoikeuden perustamista, jossa ilmenee epäselvyyttä tai ristiriitaisuutta. Koska kysymyksessä on käytössä olevan tieverkoston inventointi ja perusparantaminen kiinteistörekisteriin, ei toimituksessa määrätä tienpidon yksiköintiä.

Tietoimituksen kohteena olevalla alueella sijaitsevat mahdolliset tarpeettomat tieoikeudet tullaan lakkauttamaan.

Video alueellisista tietoimituksista https://dreambroker.com/channel/zhvg05g7/4s3vyqyk

Alueellinen tietoimitus Järvikylässä, Porvoo

Toimitusalueen rajauksena on Järvikylä Porvoossa ja alue ilmenee alla olevalta liitekartalta. 

Tarkista saamaltasi kartalta, että:

  • kaikki kiinteistösi kulkemisen kannalta tarpeelliset tiet on merkitty kartalle oikeaan paikkaan ja oikean levyisenä. 
  • saamassasi kartassa näkyy kiinteistösi tieoikeudet, sekä kiinteistöäsi rasittavat tiet. 

    Karttaotteella voi näkyä myös naapureiden tieoikeuksia.

Maanomistajat ja tienkäyttäjät voivat esittää muutosehdotuksia/vaatimuksia esitettyyn karttaan. Nämä ehdotukset päivitetään nettisivuilla olevaan tiejärjestelykarttaan, joten kartta kannattaa katsoa läpi omalta osalta vielä ennen kokousta mahdollisten muutosten varalta. Kaikki tehdyt muutosvaatimukset käsitellään toimituskokouksessa ja lähetetään sen jälkeen tiedoksi niitä koskeville kiinteistöille. Kaikista toimituksessa tehtävistä päätöksistä on valitusoikeus.

Toimituskokous pidetään tiistaina 26.3.2024 klo 12.45 alkaen Hagaborgin seurantalolla osoitteessa Ylikentie 2, Porvoo. Karttoihin voi tutustua klo 12:15 alkaen.

Toimitusinsinööri toivoo, että mikäli kokoukseen kutsutuilla on oman kiinteistön tiejärjestelyistä kysyttävää tai epäselvää ottaisi yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse ennen kokousta, jolloin fyysinen läsnäolo kokouksessa ei ole välttämättä enää tarpeellista.

 

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri Tuuli Laine

Puh. 050 4624 600

S-posti: tuuli.laine@maanmittauslaitos.fi

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).