Espoon kaupunkiradan lunastus

Toimitusnumero
2020-648670
Toimituslaji
Ratatoimitus
Kunta
Espoo
Kauniainen

Ratatoimituksen ja ratahankkeen tarkoitus

Uudenmaan ELY-keskus on hakenut Maanmittauslaitokselta ratatoimitusta perustuen Liikenneviraston antamaan ratasuunnitelman hyväksymispäätökseen 9.10.2015 4684/0712/2011. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on jatkanut suunnitelman voimassaoloaikaa vuoden 2023 loppuun saakka päätöksellään Dnro TRAFICOM/512118/05.02.03.02/2019.

Hanke käsittää nk. Espoon kaupunkiradan rakentamisen eli kaksi lisäraidetta välillä Leppävaara-Kauklahti Espoon ja Kauniaisten kaupungeissa.

Ratatoimituksen sisältö

Ratatoimituksessa vahvistetaan lunastuksen kohde ja määrätään korvaukset. Nyt pidettävä lunastus käsitellään nk. kaksivaiheisena toimituksena. Ensimmäisen vaiheen toimituksessa suoritetaan alueiden lunastukset ja määrätään korvaukset lunastettavasta omaisuudesta. Nyt pidettävä ensimmäisen vaiheen toimitus pyritään saamaan päätökseen vuoden 2021 aikana. Toisen vaiheen toimitus käsittää mm. haitan- ja vahingonkorvausten käsittelyn ja se pidetään vasta rautatien valmistuttua.

Haltuunotto

Radan rakentamista varten tarvittavat alueet otetaan rataverkon haltijan haltuun ratatoimituksessa (ratalaki 46 §). Haltuunotto tapahtuu 8.2.2021.

Haltuunotto tehdään toimituskokouksen sijaan kirjallisella menettelyllä (laki kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitettujen toimituskokousten järjestämisessä covid-19 –epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä 2 §).

Asiaa koskevat päätökset tekee lunastustoimikunta, johon kuuluvat toimitusinsinööri (ks. yhteystiedot) sekä kaksi kunnanvaltuuston valitsemaa kiinteistötoimitusten uskottua miestä.

Lunastettavat alueet

Lunastettavaksi ja haltuunotettavaksi on esitetty toimituskarttaluonnokselle kuvioidut, numeroidut ja puneella merkityt alueet. Suurin osa lunastettavista alueista on asemakaavassa osoitettu rautatiealueeksi. Siltä osin kun asemakaavaa ei ole, lunastus perustuu yksinomaan ratasuunnitelmaan. Toimituskartta on jäljempänä liitetiedostona.

Yhteystiedot

Maanmittauslaitos

Rakennuttajan edustajat/ Väylävirasto

Lunastaja/ Uudenmaan ELY-keskus

  • Merja Rajala, puh: 040 540 5932, s-posti: merja.rajala@ely-keskus.fi
  • Katja Palmu, puh: 040 593 3486, s-posti: katja.palmu@landpro.fi