Vt 5 parantaminen välillä Karvasalmentie-Mäntylahdentie

Toimitusnumero
2021-658696
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Lapinlahti

Hanke

Tiesuunnitelmaan sisältyy valtatien 5 parantaminen Lapinlahdella, välillä Karvasalmentie - Mäntylahdentie. Tiesuunnitelmassa esitetään parannettavaksi molempien maanteiden liittymäalueet ja niiden väliin rakennettava 2+2 -kaistainen ohituskaistaosuus. Tiesuunnitelmassa esitetään tasoristeyksen (Tirilä) poisto suunnitteluosuuden rinnakkaistieverkolta.

Hankkeen internetsivut:

https://vayla.fi/vt-5-parantaminen-valilla-karvasalmentie-mantylahdentie

 

Maantietoimitus

Maantietoimitus on tullut vireille Pohjois-Savon ELY-keskuksen hakemuksesta. Maantietoimituksessa päätetään maantien rakentamiseen liittyvistä lunastus- ja korvausasioista.

Maantietoimitus etenee vaiheittain:

1. Alueiden haltuunotto, Haltuunottopäivä on 4.5.2021

Tien rakentamis- ja parantamishankkeissa tienpitäjän käyttöön tiesuunnitelmassa osoitetut alueet ja perustettavat oikeudet otetaan haltuun toimituksessa pidettävässä haltuunottokatselmuksessa määrättävänä ajankohtana.

Haltuunotettavat alueet merkitään maastoon sinipäisin puupaaluin ja sinisin nauhoituksin. Maastoon merkintä aloitetaan viikolla viikolla 12. Haltuunotettaville alueille jäävä omaisuus inventoidaan ja omaisuudesta laaditaan luettelo. Koronatilanteen vuoksi haltuunottokatselmus pidetään kirjallisena menettelynä. Haltuunotosta tiedotetaan maanomistajille maastotöiden ja inventointien valmistuttua kirjeitse. Haltuunotettavasta alueesta laadittu kartta ja haltuunottoluettelo esitetään maanomistajille ja kuullaan maanomistajia puhelimitse/sähköpostitse.

Haltuunottopäivä on 4.5.2021. Maanomistajille lähetetään kartta ja haltuunottoluettelo noin kolmea viikkoa ennen tätä päivää.

Haltuunoton jälkeen tien rakentaminen voidaan aloittaa.

2.Tien rakentaminen 4.5.2021 ->

Tien rakentaminen voidaan aloittaa haltuunoton jälkeen.

3. Maastotyöt 

Maantien uudet rajat merkitään maastoon tien rakentamisen jälkeen. Toimitusalueesta laaditaan toimituskartta, josta ilmenee lunastettavat alueet, rajankäynnit, yksityistiejärjestelyt ym. toimitukseen liittyvät asiat.

4. Maantietoimituksen korvauskäsittely ja loppukokous

Korvaukset

Korvaukset määrätään lunastettavasta omaisuudesta tien rakentamisen jälkeen maantietoimituksen loppukokouksessa. Korvausten perusteena on haltuunottovaiheessa laaditut haltuunottoluettelot. Haltuunottovaiheessa korvauksia määrätään ennakkokorvauksena vain vaatimuksesta, jolloin korvauksen suuruus on arviolta 3/4 osaa lopullisesta korvauksesta.

Lopullisille korvauksille maksetaan 6% vuotuinen korko haltuunottopäivästä.

Loppukokous

Loppukokouksesta tiedotetaan maanomistajille. Tässä yhteydessä pyydetään myös korvausvaatimuksia. Korvaukset käsitellään kuitenkin ilman vaatimustakin viran puolesta. Loppukokouksessa käsitellään lopulliset korvaukset lunastuksesta aiheuneista menetyksistä, haitoista ja vahingoista.

Loppukokouksessa käsitellään myös muut toimitukseen liittyvät asiat, kuten uusien tieoikeuksien perustaminen.

Lisätietoa

Maanmittauslaitos

Toimitusinsinööri

Tomi Lehtola

0401909864

Tomi.Lehtola@maanmittauslaitos.fi

 

Hakija:

Pohjois-Savon ELY-keskus

Maanhankintavastaava

Asko Riittinen

040 173 6656

 

Projektipäällikkö

Jari Kuokkanen

0295 026 734

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).